SQL SERVER Q&A
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa dữ liệu trùng nhau trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa dữ liệu trùng nhau trong SQL Server. Đây là trường hợp khá phổ biến khi bạn vô tình nhập dữ liệu trùng nhau quá nhiều và muốn xóa chúng ra khỏi table.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để xóa duplicate dữ liệu thì ta thực hiện ba bước như sau:

 • Tìm các dòng trùng nhau bằng GROUP BY và ROW_NUMBER().
 • Sử dụng lệnh Delete để xóa các row trùng.

Ok, ta sẽ thực hành thông qua một ví dụ cụ thể luôn nhé.

1. Tạo dữ liệu mẫu trùng nhau

Hãy tạo một table bằng câu lệnh SQL sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

DROP TABLE IF EXISTS sales.contacts;

CREATE TABLE sales.contacts(
  contact_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  first_name NVARCHAR(100) NOT NULL,
  last_name NVARCHAR(100) NOT NULL,
  email NVARCHAR(255) NOT NULL,
);

Tiếp đến hãy insert vào dòng dữ liệu, trong đó có dữ liệu trùng nhau nhé.

INSERT INTO sales.contacts
  (first_name,last_name,email) 
VALUES
  ('Syed','Abbas','syed.abbas@example.com'),
  ('Catherine','Abel','catherine.abel@example.com'),
  ('Kim','Abercrombie','kim.abercrombie@example.com'),
  ('Kim','Abercrombie','kim.abercrombie@example.com'),
  ('Kim','Abercrombie','kim.abercrombie@example.com'),
  ('Hazem','Abolrous','hazem.abolrous@example.com'),
  ('Hazem','Abolrous','hazem.abolrous@example.com'),
  ('Humberto','Acevedo','humberto.acevedo@example.com'),
  ('Humberto','Acevedo','humberto.acevedo@example.com'),
  ('Pilar','Ackerman','pilar.ackerman@example.com');

Bây giờ hãy sử dụng lệnh Select để xem tổng thể của table vừa tạo đó.

SELECT 
  contact_id, 
  first_name, 
  last_name, 
  email
FROM 
  sales.contacts;

Kết quả sẽ như hình dưới đây.

SQL Server Delete Duplicates png

Có ba cặp dữ liệu trùng đó là: (3,4,5), (6,7), và (8,9).

2. Xóa dữ liệu trùng nhau từ bảng đã tạo

Trong lệnh này có sử dụng common table expression (CTE), nếu bạn chưa biết nó là gì thì có thể tra google để xem thêm nhé.

WITH cte AS (
  SELECT 
    contact_id, 
    first_name, 
    last_name, 
    email, 
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY 
        first_name, 
        last_name, 
        email
      ORDER BY 
        first_name, 
        last_name, 
        email
    ) row_num
   FROM 
    sales.contacts
)
DELETE FROM cte
WHERE row_num > 1;

Chạy câu lệnh này và xem lại trong table thì bạn sẽ thấy các row trùng nhau đã bị xóa.

SQL Server Delete Duplicate Rows Result png

Như vậy, với câu lệnh đơn giản trên là bạn có thể xóa dữ liệu trùng nhau trong SQL Server rồi đấy. Bạn có thể thay đổi tên field và table cho giống với table hiện tại của bạn. Chúc thành công!

Cùng chuyên mục:

Hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Cách sử dụng hàm + trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SPACE trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STR trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STUFF trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Cách sử dụng hàm ABS trong SQL Server

Top