Bài 10: Hiển thị Meta Box - Metadata ngoài frontend

Sẵn có bạn hỏi làm thế nào để hiển thị nội dung bài viết ra ngoài frontend thì mình viết luôn bài này để những bạn khác tham khảo luôn.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn lấy dữ liệu ra hai trang đó là trang danh sách bài viết và trang chi tiết, mời các bạn theo dõi.

1. Lấy dữ liệu Metadata ngoài frontend

Ở bài Metadata API mình có giới thiệu một số hàm dùng để lấy nội dung của Metadata đó là các hàm:

 • get_metadata()
 • get_post_meta()
 • get_comment_meta()
 • get_term_meta()
 • get_user_meta()

Trong các hàm đó bạn sẽ truyền ID và Key của metadata muốn lấy và nó sẽ return về giá trị cần lấy.

Ví dụ: Lấy meta data post_link_download của bài post có id = 12

$link_download = get_metadata('post', 12, 'post_link_download ', true);
// Hoặc
$link_download = get_post_meta(12, 'post_link_download ', true);

Trường hợp bạn muốn lấy danh sách tất cả các Meta data của bài viết có ID = 12 thì bạn chỉ truyền một tham số $post_id là được.

$link_download = get_metadata('post', 12);
// Hoặc
$link_download = get_post_meta(12);

Lưu ý là trường hợp này nó sẽ return về một mảng chứa các thông tin của Metadata.

Đơn giản, dễ chơi phải ko các bạn :)

2. Hiển thị Metadata ở trang danh sách bài viết

Ở trang danh sách bài viết thì ta sử dụng vòng lặp (Loop) dạng như sau:

if (have_posts())
{
  while (have_posts())
  {
    the_post();
    
    // Show nội dung bài viết
    
  }
}

Lúc này muốn lấy Metadata của mỗi bài viết thì ta chỉ cần đặt nó trong vòng lặp là được. Ví dụ lấy thông tin post_link_downloadpost_link_demo ở mỗi vòng lặp thì ta làm như sau:

Cách 1: lấy từng key Metadata

// CÁCH 1: LẤY TỪNG KEY
if (have_posts())
{
  while (have_posts())
  {
    the_post();
    
    // lấy metadata
    $link_download = get_post_meta(get_the_ID(), 'post_link_download');
    $link_demo = get_post_meta(get_the_ID(), 'post_link_demo');
    
    // Show nội dung bài viết
    echo $link_download;
    echo $link_demo;
    // ...
  }
}

Cách 2: Lấy hết key Metadata

// CÁCH 2: LẤY HẾT KEY
if (have_posts())
{
  while (have_posts())
  {
    the_post();
    
    // lấy metadata
    $metadata = get_post_meta(get_the_ID());
    
    $link_download = isset($metadata['post_link_download']) ? $metadata['post_link_download'] : '';
    $link_demo = isset($metadata['post_link_demo']) ? $metadata['post_link_demo'] : '';
    
    // Show nội dung bài viết
    echo $link_download;
    echo $link_demo;
    // ...
  }
}

3.  Hiển thị Metadata ở trang chi tiết

Cách sử dụng ở trang này cũng chẳng khác gì mấy so với trang danh sách bài viết, cái khác là bạn áp dụng code và truyền tham số ở file single.php thôi :)

4. Lời kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Meta Box và Metadata ở frontend, đây cũng là một câu hỏi mà nhiều bạn đã hỏi mình nên mình viết luôn cho tiện trả lời, thay vì trả lời nhiều lần thì gửi 1 link là được :)

Bài này mình xin dùng ở đây, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Custom Post Type.

Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, mình không cam kết các nội dung trên website, vì vậy không được sử dụng để in ấn hay kinh doanh.
Hãy để lại link bài viết gốc khi chia sẻ bài viết này, mình sẽ report DMCA với những website vi phạm nội dung bản quyền mà mình đã đưa ra.

Nguồn: freetuts.net

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net. Sinh năm 90 và có 1 vợ 2 con, thích ca hát và lập trình.

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.