LẬP TRÌNH THEME
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tạo Widget trong Theme WordPress

Cùng khám phá cách tạo Widget trong Theme WordPress để tùy biến giao diện trang web của bạn một cách dễ dàng và linh hoạt hơn với chỉ vài bước đơn giản!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Widget là một phần quan trọng của Widget trong WordPress và giúp cho website của bạn trở nên trực quan và dễ sử dụng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo Widget trong Theme WordPress để giúp bạn tạo ra các chức năng và tính năng mới trên website của mình.

Widget WordPress là gì?

widget wp 1 1024x549 1 750x402 jpg

Widget trong WordPress

Widget trong WordPress là một thành phần nhỏ có thể được sử dụng để hiển thị các chức năng khác nhau trên sidebar, footer hoặc bất kỳ vị trí nào trên trang web WordPress. Widget cung cấp cho người dùng WordPress một cách để tùy chỉnh trang web của họ một cách dễ dàng và thuận tiện.

Lưu ý

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong quá trình tạo Widget trong Theme WordPress, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần lưu ý để đảm bảo việc tạo Widget thành công và đúng ý định của mình:

 • Đặt tên class Widget theo quy tắc của WordPress: Tên class của Widget cần phải được đặt theo quy tắc của WordPress để đảm bảo tính tương thích và chạy đúng với các phiên bản WordPress mới nhất.

 • Tránh sử dụng các hàm đã bị loại bỏ: WordPress thường loại bỏ các hàm cũ và thay thế chúng bằng các hàm mới hơn. Do đó, bạn nên tránh sử dụng các hàm đã bị loại bỏ để đảm bảo tính tương thích.

 • Đảm bảo rằng Widget của bạn không ảnh hưởng đến tốc độ tải trang: Khi tạo Widget, bạn cần đảm bảo rằng chúng không làm chậm tốc độ tải trang của website của bạn.

 • Tính tương thích giữa các phiên bản WordPress: Khi tạo Widget, bạn nên đảm bảo tính tương thích giữa các phiên bản WordPress khác nhau để đảm bảo rằng Widget của bạn sẽ chạy đúng trên các phiên bản WordPress mới nhất.

Với những lưu ý này, bạn có thể tạo Widget trong Theme WordPress một cách đúng đắn và hiệu quả.

Các bước để tạo Widget trong Theme WordPress

Để bắt đầu, trước tiên bạn cần truy cập vào thư mục của theme WordPress của bạn, thường nằm trong thư mục wp-content/themes/. Tại đây, bạn có thể tạo một theme mới hoặc sử dụng một theme có sẵn để thêm widget.

Tạo một file functions.php mới

Trong thư mục gốc của theme WordPress của bạn, tạo một file mới và đặt tên là functions.php. Đây là nơi bạn sẽ đăng ký các widget của mình bằng cách sử dụng hàm register_sidebar.

Sử dụng hàm register_sidebar để đăng ký widget mới

Trong file functions.php, sử dụng hàm register_sidebar để đăng ký một widget mới. Hàm này nhận vào một mảng các tham số để định nghĩa widget của bạn. Dưới đây là một ví dụ cơ bản:

// Đăng ký một widget mới
function mytheme_register_sidebar() {
 register_sidebar(
  array(
   'name'     => __( 'Tên của widget', 'text_domain' ),
   'id'      => 'id-cua-widget',
   'description'  => __( 'Mô tả widget', 'text_domain' ),
   'before_widget' => '<div class="widget">',
   'after_widget' => '</div>',
   'before_title' => '<h2 class="widget-title">',
   'after_title'  => '</h2>',
  )
 );
}
add_action( 'widgets_init', 'mytheme_register_sidebar' );

Trong đoạn code trên, chúng ta đăng ký một widget mới có tên là "Tên của widget", ID là "id-cua-widget" và mô tả là "Mô tả widget". Chúng ta cũng đã định nghĩa các thẻ HTML để bao bọc widget của chúng ta. Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng một thẻ div để bao bọc widget và một thẻ h2 để làm tiêu đề cho widget.

Sử dụng hàm dynamic_sidebar để hiển thị widget

Sau khi đã đăng ký widget của bạn, bạn có thể sử dụng hàm dynamic_sidebar() trong tệp template của bạn để hiển thị widget của bạn ở bất kỳ vị trí nào trong sidebar của theme. Ví dụ:

<!-- Đây là phần sidebar của theme -->
<aside id="sidebar" class="widget-area">
 <?php dynamic_sidebar( 'id-cua-widget' ); ?>
</aside>

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng hàm dynamic_sidebar() để hiển thị widget có ID là "id-cua-widget" trong sidebar của theme. Chúng ta đặt hàm này trong một thẻ aside có ID là "sidebar" để định dạng sidebar của theme.

Đăng ký nhiều widget khác

Nếu bạn muốn thêm nhiều widget khác, bạn có tục đăng ký chúng bằng cách sử dụng hàm register_sidebar nhiều lần. Ví dụ:

// Đăng ký một widget mới
function mytheme_register_sidebar() {
 // Widget thứ nhất
 register_sidebar(
  array(
   'name'     => __( 'Tên của widget thứ nhất', 'text_domain' ),
   'id'      => 'id-cua-widget-thu-nhat',
   'description'  => __( 'Mô tả widget thứ nhất', 'text_domain' ),
   'before_widget' => '<div class="widget">',
   'after_widget' => '</div>',
   'before_title' => '<h2 class="widget-title">',
   'after_title'  => '</h2>',
  )
 );
 
 // Widget thứ hai
 register_sidebar(
  array(
   'name'     => __( 'Tên của widget thứ hai', 'text_domain' ),
   'id'      => 'id-cua-widget-thu-hai',
   'description'  => __( 'Mô tả widget thứ hai', 'text_domain' ),
   'before_widget' => '<div class="widget">',
   'after_widget' => '</div>',
   'before_title' => '<h2 class="widget-title">',
   'after_title'  => '</h2>',
  )
 );
}
add_action( 'widgets_init', 'mytheme_register_sidebar' );

Trong ví dụ này, chúng ta đã đăng ký hai widget mới có tên lần lượt là "Tên của widget thứ nhất" và "Tên của widget thứ hai". Chúng ta đã định nghĩa các thẻ HTML giống như trong ví dụ trước để bao bọc các widget. Để hiển thị các widget này, bạn có thể sử dụng hàm dynamic_sidebar() như trong ví dụ trước.

Đây là cách đăng ký và sử dụng các widget trong theme WordPress của bạn bằng cách sử dụng hàm register_sidebar và dynamic_sidebar(). Việc thêm các widget này sẽ giúp bạn tùy chỉnh sidebar của theme để phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Các phương pháp widget trong WordPress

Dưới đây là 18 phương pháp phổ biến được sử dụng trong WordPress Widget:

 • Sử dụng lớp WP_Widget và phương thức __construct()
 • Sử dụng phương thức form()update() để tạo giao diện quản trị
 • Sử dụng phương thức widget() để hiển thị nội dung của widget
 • Sử dụng phương thức update() để lưu dữ liệu cài đặt của widget
 • Sử dụng phương thức enqueue_scripts() để tải tài nguyên cần thiết cho widget
 • Sử dụng phương thức get_template_part() để tải các mẫu hiển thị
 • Sử dụng phương thức get_field_id(), get_field_name() get_field_value() để tạo ID, tên và giá trị của các trường
 • Sử dụng phương thức get_settings() để lấy cài đặt của widget
 • Sử dụng phương thức update_settings() để cập nhật cài đặt của widget
 • Sử dụng phương thức get_instance() để lấy các giá trị được lưu của widget
 • Sử dụng phương thức update_instance() để cập nhật các giá trị của widget
 • Sử dụng phương thức get_field_id() để tạo ID cho các trường nhập liệu
 • Sử dụng phương thức get_field_name() để tạo tên cho các trường nhập liệu
 • Sử dụng phương thức get_field_description() để tạo mô tả cho các trường nhập liệu
 • Sử dụng phương thức get_settings() để lấy các cài đặt của widget
 • Sử dụng phương thức update_settings() để cập nhật các cài đặt của widget
 • Sử dụng phương thức get_cached_widget() để lấy dữ liệu của widget được cache
 • Sử dụng phương thức get_widget_id() để lấy ID của widget

Mỗi phương pháp có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các phương pháp khác để tạo ra một widget tốt nhất.

Kết bài viết

Tạo Widget trong Theme WordPress là một việc làm phổ biến khi bạn muốn thêm các chức năng tùy biến vào Theme của mình. Bằng cách tạo Widget, bạn có thể thêm các phần tử trực quan và tính năng tương tác vào Theme của mình để giúp người dùng tương tác và trải nghiệm website của bạn tốt hơn.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách tạo Widget trong Theme WordPress bằng cách sử dụng class WP_Widget và các phương thức có sẵn trong nó. Bạn có thể override các phương thức này để tạo Widget của riêng mình và sau đó đăng ký Widget bằng cách sử dụng hàm register_widget().

Cuối cùng, bạn có thể thêm Widget vào các khu vực Widget của Theme của mình bằng cách kéo và thả chúng vào các khu vực widget. Với các bước đơn giản này, bạn có thể tạo Widget trong Theme WordPress một cách dễ dàng và tùy chỉnh theo ý muốn của mình.

Mong rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về cách tạo Widget trong Theme WordPress và áp dụng được nó vào các dự án của mình.

Cùng chuyên mục:

Child theme là gì? Cách tạo Child theme trong WordPress

Child theme là gì? Cách tạo Child theme trong WordPress

Cách tạo Shortcodes trong WordPress từ A-Z

Cách tạo Shortcodes trong WordPress từ A-Z

Cách sửa lỗi SSL trong WordPress và cài đặt

Cách sửa lỗi SSL trong WordPress và cài đặt

Sử dụng CSS & JavaScript trong Wordpress

Sử dụng CSS & JavaScript trong Wordpress

Cách tạo và sử dụng các template file trong theme Wordpress

Cách tạo và sử dụng các template file trong theme Wordpress

Theme trong WordPress là gì? Cách cài đặt Theme trong WordPress

Theme trong WordPress là gì? Cách cài đặt Theme trong WordPress

Cách tạo Theme WordPress từ Scratch từ A-Z

Cách tạo Theme WordPress từ Scratch từ A-Z

Bài 06: Tạo trang quản lý Options trong WordPress

Bài 06: Tạo trang quản lý Options trong WordPress

Ở bài trước mình có nêu ra một ví dụ về quản lý thông tin…

Bài 05: Options API trong WordPress: add_option / get_option ...

Bài 05: Options API trong WordPress: add_option / get_option ...

Trong database của WordPress bạn sẽ thấy một table ten là [prefix]_options, table này sẽ…

Bài 04: Tìm hiểu Hooks , Action và Filter trong WordPress

Bài 04: Tìm hiểu Hooks , Action và Filter trong WordPress

Bạn đã từng nghe khái niệm lập trình hướng sự kiện trong các Framework như…

Bài 02: WordPress API là gì? Danh sách API trong WordPress

Bài 02: WordPress API là gì? Danh sách API trong WordPress

Đáng lẽ mình không viết bài này nhưng lúc đang viết bài tiếp theo thì…

Bài 01: WordPress là gì? Nên làm website bằng WordPress?

Bài 01: WordPress là gì? Nên làm website bằng WordPress?

WordPress là một CMS được phát triển trên ngôn ngữ lập trình PHP ...

Bài 12: Custom Taxonomy trong WordPress

Bài 12: Custom Taxonomy trong WordPress

Bài trước mình đã hướng dẫn bạn tạo một thể loại bài viết mới bằng…

Bài 11: Tạo Custom Post Type trong WordPress

Bài 11: Tạo Custom Post Type trong WordPress

Đây là các thể loại mặc định có sẵn sau khi bạn cài đặt WordPress.…

Bài 10: Hiển thị metadata ngoài frontend

Bài 10: Hiển thị metadata ngoài frontend

Sẵn có bạn hỏi làm thế nào để hiển thị nội dung bài viết ra…

Bài 09: Bốn bước custom Meta Boxes trong WordPress

Bài 09: Bốn bước custom Meta Boxes trong WordPress

Tới bài thứ chín này thì khái niệm Custom Meta Boxes không còn xa lạ…

Bài 08: Metadata API trong WordPress

Bài 08: Metadata API trong WordPress

WordPress sử dụng mô hình EAV nhằm giúp lập trình viên có thể tùy biến…

Bài 07: Custom Meta Boxes trong WordPress

Bài 07: Custom Meta Boxes trong WordPress

WordPress là một CMS nên hệ thống dữ liệu của nó chỉ dừng lại ở…

Bài 06: Tạo menu trong Admin WordPress

Bài 06: Tạo menu trong Admin WordPress

Ở bài tạo trang quản lý Options mình đã hướng dẫn các bạn thêm một…

Bài 03: Các bước tạo plugin trong WordPress (căn bản)

Bài 03: Các bước tạo plugin trong WordPress (căn bản)

Như ta biết WordPress là một CMS mã nguồn mở giúp quản lý nội dung…

Top