LẬP TRÌNH PLUGIN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 06: Tạo menu trong Admin WordPress

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo menu trong admin WordPress bằng cách sử dụng các hàm add_menu_page add_submenu_page cực dễ dàng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở bài tạo trang quản lý Options mình đã hướng dẫn các bạn thêm một sub menu vào menu Appearance, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều vấn đề xung quanh menu của Admin, nên mình viết bài này để hướng dẫn các bạn hiểu rõ hơn về hệ thống Admin Menu trong WordPress.

1. Hệ thống Admin Menu trong WordPress

Có lẽ mình không cần phải giải thích ý nghĩa của từng mục menu trong WordPress nữa vì đó là kiến thức căn bản, bạn phải quản lý nội dung trong WordPress tốt thì mới có thể theo dõi series này được.

Khi bạn đăng nhập vào Admin thì sẽ có một hệ thống menu như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

admin menu wordpress png

Mỗi menu cha như vậy bạn hoàn toàn có thể thêm menu con vào bằng cách sử dụng hàm add_submenu_page. Ngoài ra bạn cũng có thể tự tạo một menu cha bằng cách sử dụng hàm add_menu_page.

Vấn đề nên thêm menu vào vị trí nào thì tùy thuộc vào mỗi lập trình viên, họ có thể muốn thêm menu vào phần Post nếu menu đó liên quan đến bài viết, thêm menu vào media nếu liên quan đến việc upload xử lý file. Nhưng thông thường mỗi theme sẽ có một menu riêng biệt để giúp quản trị viên có thể quản lý dễ dàng hơn.

Hook hiển thị menu: Hooks hiển thị menu có tên là admin_menu và đây là một Action Hook.

Bây giờ mình sẽ trình bày cách thêm từng loại menu nhé.

2. Thêm một menu vào admin của WordPress

Để xem danh sách các function API hỗ trợ việc tạo Admin Menu trong WordPress thì bạn có thể click vào đây để tham khảo.

Để thêm một Menu mới vào hệ thống Menu trong Admin thì bạn sử dụng hàm add_menu_page, hàm này có cấu trúc như sau:

add_menu_page ($page_title, $menu_title, $capability, $menu_slug, $function = '', $icon_url = '', $position = null );

Trong đó:

 • $page_title: Tiêu đề của trang nằm trên thẻ title
 • $menu_title: Tên của menu hiển thị ở danh sách menu
 • $capability: Tên quyền chứa những nhóm có thể thao tác với Menu, xem danh sách tại đây.
 • $menu_slug: Slug URL của trang
 • $function: Hàm sẽ được gọi khi bạn click vào menu, thông thường chúng ta tạo mã HTML trong hàm này.
 • $icon_url: Đường dẫn tới Icon của menu
 • $position: Vị trí hiển thị menu tính từ trên xuống.

Ví dụ: Thêm một menu tên là Plugin Options vào danh sách Admin Menu của WordPress.

Trước tiên bạn tạo cho tôi một file tên là admin-menu.php nằm trong thư mục includes của wp-learn plugin (xem hinh).

folder project admin menu wordpress png

Đừng quên require file này trong file chính của plugin wp-learn.php nhé.

Bạn bổ sung đoạn code sau vào file admin-menu.php.

function add_admin_menu()
{
  add_menu_page (
      'Plugin Options', 
      'Plugin Options', 
      'manage_options', 
      'plugin-options', 
      'show_plugin_options', 
      '', 
      '2' 
  );
}

function show_plugin_options()
{
  echo '<h1>Đây là trang Plugin Options</h1>';
}

add_action('admin_menu', 'add_admin_menu');

Bây giờ bạn login vào Admin và xem trên dàn menu sẽ thấy xuất hiện thêm một menu mới.

new admin menu png

Bạn click vào menu Plugin Options sẽ thấy nó chuyển sang một trang mới với nội dung là "Đây là trang Plugin Options". Tại đây bạn có thể thay đổi giao diện để code chức năng theo yêu cầu.

3. Thêm Sub Menu vào Admin WordPress

Để thêm submenu thì bạn sử dụng hàm add_submenu_page, hàm này có cấu trúc như sau:

add_submenu_page ($parent_slug, $page_title, $menu_title, $capability, $menu_slug, $function = '' );

Trong đó:

 • $parent_slug: URL của menu cha.
 • $page_title: Tiêu đề của trang nằm trên thẻ title
 • $menu_title: Tên của menu hiển thị ở danh sách menu
 • $capability: Tên quyền chứa những nhóm có thể thao tác với Menu, xem danh sách tại đây.
 • $menu_slug: Slug URL của trang
 • $function: Hàm sẽ được gọi khi bạn click vào menu, thông thường chúng ta tạo mã HTML trong hàm này.

Ví dụ: Thêm 2 menu con gồm General Settings, Advance Settings vào menu Plugin Options mà ta đã tạo ở trên.

Bạn mở file admin-menu.php lên và bổ sung đoạn code sau:

function add_admin_submenu()
{
  add_submenu_page ('plugin-options', 'General Settings', 'General Settings', 'manage_options', 'plugin-options-general-settings', 'show_general_setting_page' );
  add_submenu_page ('plugin-options', 'Advanced Settings', 'Advanced Settings', 'manage_options', 'plugin-options-advanced-settings', 'show_advanced_setting_page' );
}

function show_general_setting_page()
{
  echo '<h1>Đây là trang Plugin Options - General Settings</h1>';
}

function show_advanced_setting_page()
{
  echo '<h1>Đây là trang Plugin Options - Advanced Settings</h1>';
}

add_action('admin_menu', 'add_admin_submenu');

Về cách hoạt động thì tương tự như phần 2. Tuy nhiên mình vẫn nhấn mạnh là bạn phải tạo hàm callback như trên nhé, nêu không khi click vào menu nó sẽ bị lỗi không tìm thấy hàm callback.

Bây giờ bạn chạy lên sẽ thấy xuất hiện 2 menu con như hình sau:

add submenu admin png

3. Xóa Menu ra khỏi Admin WordPress

Để xóa một menu hoặc submenu ra khỏi hệ thống admin cảu WordPress thì bạn sử dụng hai hàm sau:

 • remove_menu_page() - dùng để xóa menu cha
 • remove_submenu_page() - dùng để xóa menu con

remove_menu_page()

Hàm này có một tham số truyền vào đó là slug của page. Ví dụ muốn xóa menu Appearance thì bạn sẽ truyền slug là themes.php vào là được.

function remove_menu()
{
  remove_menu_page('themes.php');
}

add_action('admin_menu', 'remove_menu');

remove_submenu_page()

Hàm này có hai tham số truyền vào đó là slug của menu cha và slug của menu con cần xóa. Giả sử mình ẩn đi menu Add New trong menu Users.

function remove_submenu()
{
  remove_submenu_page('users.php', 'user-new.php');
}

add_action('admin_menu', 'remove_submenu');

4. Một số hàm xử lý Admin Menu khác

Trong hệ thống menu của admin bạn thấy WordPress đã chia ra rất rõ từng nhóm cụ thể, vì vậy nó cũng cung cấp cho chúng ta một số hàm dùng để thêm sub menu vào mỗi nhóm đó.

Vì kiến thức quá nhiều nên mình sẽ không trình bày cách sử dụng các hàm này, bạn hãy click vào để xem các ví dụ mà WordPress Codex đã đưa ra để hiểu rõ hơn nhé.

5. Lời kết

Với danh sách các hàm này bạn có thể tạo một menu bất kì rồi đấy, tuy trong bài mình không trình bày đầy đủ nhưng với những đường link mình dẫn đến trang codex thì bạn hoàn toàn có thể tự học được.

Bài này mình xin dừng tại đây, bài tiếp theo có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu về Custom Meta Box.

Cùng chuyên mục:

Child theme là gì? Cách tạo Child theme trong WordPress

Child theme là gì? Cách tạo Child theme trong WordPress

Cách tạo Shortcodes trong WordPress từ A-Z

Cách tạo Shortcodes trong WordPress từ A-Z

Cách sửa lỗi SSL trong WordPress và cài đặt

Cách sửa lỗi SSL trong WordPress và cài đặt

Sử dụng CSS & JavaScript trong Wordpress

Sử dụng CSS & JavaScript trong Wordpress

Cách tạo và sử dụng các template file trong theme Wordpress

Cách tạo và sử dụng các template file trong theme Wordpress

Cách tạo Widget trong Theme WordPress

Cách tạo Widget trong Theme WordPress

Theme trong WordPress là gì? Cách cài đặt Theme trong WordPress

Theme trong WordPress là gì? Cách cài đặt Theme trong WordPress

Cách tạo Theme WordPress từ Scratch từ A-Z

Cách tạo Theme WordPress từ Scratch từ A-Z

Bài 06: Tạo trang quản lý Options trong WordPress

Bài 06: Tạo trang quản lý Options trong WordPress

Ở bài trước mình có nêu ra một ví dụ về quản lý thông tin…

Bài 05: Options API trong WordPress: add_option / get_option ...

Bài 05: Options API trong WordPress: add_option / get_option ...

Trong database của WordPress bạn sẽ thấy một table ten là [prefix]_options, table này sẽ…

Bài 04: Tìm hiểu Hooks , Action và Filter trong WordPress

Bài 04: Tìm hiểu Hooks , Action và Filter trong WordPress

Bạn đã từng nghe khái niệm lập trình hướng sự kiện trong các Framework như…

Bài 02: WordPress API là gì? Danh sách API trong WordPress

Bài 02: WordPress API là gì? Danh sách API trong WordPress

Đáng lẽ mình không viết bài này nhưng lúc đang viết bài tiếp theo thì…

Bài 01: WordPress là gì? Nên làm website bằng WordPress?

Bài 01: WordPress là gì? Nên làm website bằng WordPress?

WordPress là một CMS được phát triển trên ngôn ngữ lập trình PHP ...

Bài 12: Custom Taxonomy trong WordPress

Bài 12: Custom Taxonomy trong WordPress

Bài trước mình đã hướng dẫn bạn tạo một thể loại bài viết mới bằng…

Bài 11: Tạo Custom Post Type trong WordPress

Bài 11: Tạo Custom Post Type trong WordPress

Đây là các thể loại mặc định có sẵn sau khi bạn cài đặt WordPress.…

Bài 10: Hiển thị metadata ngoài frontend

Bài 10: Hiển thị metadata ngoài frontend

Sẵn có bạn hỏi làm thế nào để hiển thị nội dung bài viết ra…

Bài 09: Bốn bước custom Meta Boxes trong WordPress

Bài 09: Bốn bước custom Meta Boxes trong WordPress

Tới bài thứ chín này thì khái niệm Custom Meta Boxes không còn xa lạ…

Bài 08: Metadata API trong WordPress

Bài 08: Metadata API trong WordPress

WordPress sử dụng mô hình EAV nhằm giúp lập trình viên có thể tùy biến…

Bài 07: Custom Meta Boxes trong WordPress

Bài 07: Custom Meta Boxes trong WordPress

WordPress là một CMS nên hệ thống dữ liệu của nó chỉ dừng lại ở…

Bài 03: Các bước tạo plugin trong WordPress (căn bản)

Bài 03: Các bước tạo plugin trong WordPress (căn bản)

Như ta biết WordPress là một CMS mã nguồn mở giúp quản lý nội dung…

Top