Home > Excel > Bài tập Excel > Đếm các ô có số nằm trong khoảng bằng Excel

Đếm các ô có số nằm trong khoảng bằng Excel

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm các ô có giá trị nằm trong khoảng một dãy số nào đó. bằng cách sử dụng hàm COUNTIFS và COUNTIF. Tùy theo sở thích và version của Excel mà bạn chọn phiên bản cho phù hợp nhé.

Ví dụ: Đếm những ô có giá trị nằm trong khoảng từ 80 - 100.

1. Công thứ đếm các ô có số nằm trong khoảng hai số

Để đếm số ô chứa giá trị giữa hai số trong một dải ô thì ta thể sử dụng hàm COUNTIFS hoặc COUNTIF.

Công thức chung để giải bài này như sau:

Công thức hàm COUNTIFS
=COUNTIFS(range,">=X",range,"<=Y")
Công thức hàm COUNTIF
=COUNTIF(range,">=X")-COUNTIF(range,">Y")

Trong đó range là dãy các ô cần đếm, XY là khoảng cần kiểm tra.

2. Đếm bằng hàm COUNTIFS

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

day du lieu JPG

Bây giờ cần đếm có bao nhiêu ô có giá trị nằm trong khoảng từ 50 - 100 và in ra ở cột C4 như trong hình, ta lam fcác bước như sau:

B1: Xây dựng công thức.

Ta sẽ sử dụng hàm COUNTIFS để đếm nhiều điều kiện.

=COUNTIFS(B4:B10,">= 50", B4:B10, "<= 100")

B2: Chọn ô C4 và nhập công thức trên vào, sau đó nhấn Enter là sẽ có kết quả ngay lập tức.

Không nhấn CTR + SHIFT + ENTER vì trong bài này mình chỉ chạy cho một ô duy nhất, không áp dụng cho một mảng các ô nên chỉ cần Enter là được.

ket qua dem so JPG

Như vậy có tổng số 4 ô nằm trong khoảng từ 50 đến 100.

3. Đếm bằng hàm COUNTIF

Một cách khác là ta có thể sử dụng hàm COUNTIF thay vì dùng hàm COUNTIFS. Sự khác nhau của hai làm này thi chủ yếu là một bên có thể đặt nhiều điều kiện, một bên chỉ đặt được một điều kiện duy nhất.

Nếu sử dụng COUNTIF thì ta phải dùng hai lần.

  • Lần thứ nhất đến tất cả nhưng ô có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50, kết quả thu được N1.
  • Lần thứ hai đếm tất cả những ô có giá trị lớn hơn hoặc bằng 100, kết quả thu được N2.
  • => Sau đó chỉ cần lấy N1 - N2 là thu được kết quả.

B1: Công thức như sau.

=COUNTIF(B4:B10,">= 50") - COUNTIF(B4:B10,">=100")

B2: Chọn ô C4 và nhập công thức trên vào.

nhap vao o c4 JPG

B3: Nhấn Enter và ta thu được kết quả giống với phần 2.

ket qua 2 JPG

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng hàm COUNTIFS và hàm COUNTIF trong Excel để đếm những ô có giá trị nằm trong một khoảng bất kì. Đây là những bài tập thuộc dạng căn bản nên mình nghĩ sẽ không gây khó khăn cho các bạn.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập đếm có lời giải
Đếm các ô có ngày nằm trong khoảng bằng Excel
Đếm các ô có số nằm trong khoảng bằng Excel
Đếm các ô có giá trị bằng một giá trị nào đó trong Excel
Đếm các ô phân biệt chữ hoa và chữ thường trong Excel
Đếm các ô có giá trị là x hoặc y trong Excel

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP