Home > Excel > Bài tập Excel > Đếm các ô có ngày nằm trong khoảng bằng Excel

Đếm các ô có ngày nằm trong khoảng bằng Excel

Trong bài tập này ta sẽ xây dựng công thức đếm các ô có ngày nằm trong khoảng giữa hay ngày nào đó.

Ví dụ: Bạn muốn tìm những bạn có ngày sinh nhật từ ngày 08/09/1990 đến ngày 08/09/2020 thì có thể dùng công thức này.

1. Công thức đếm ô có ngày trong khoảng

Để đếm số ô có chứa ngày nằm giữa hai ngày thì ta có thể sử dụng hàm COUNTIFS, với công thức như sau:

=COUNTIFS(range,">=" & date1,range,"<=" & date2)

Trong đó range là giới hạn danh sách các ô sẽ đếm, còn & date1& date2 là hai ngày để đưa vào điều kiện tìm kiếm.

2. Ví dụ đếm các ô trong bảng dữ liệu mẫu

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

danh sach nhan vien JPG

Yêu cầu: Đếm số lượng thành viên có ngày sinh theo các năm ở cột F, in ra số lượng tương ứng ở cột G.

Ta sẽ làm lần lượt các bước như sau:

B1: Xây dựng công thức cho trường hợp đầu tiên đó là năm 1990.

=COUNTIFS(C4:C7, ">=" & DATE(F4,1,1), C4:C7, "<=" & DATE(F4,12,31))

B2: Chọn ô G4 rồi nhập công thức trên.

nhap cong thuc JPG

B3: Nhấn CTR + SHIFT + ENTER để cho Excel chạy công thức.

Vì ta đang muốn tạo ra một mảng công thức dùng cho những ô phía dưới nữa nên bắt buộc phải dùng tổ hợp phím này. Nếu bạn chỉ nhấn Enter thôi thì khi kéo xuống các ô phía dưới sẽ không có tác dụng.

B4: Di chuyển con trỏ tới hình vuông nhỏ ở góc dưới của ô G4 và kéo xuống 2 ô phía dưới, bạn sẽ thấy kết quả như sau.

ket qua JPG

Như vậy là bạn đã làm xong chức năng đếm các ô có ngày nằm trong khoảng nào đó. Chúc bạn thành công!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập đếm có lời giải
Đếm các ô có ngày nằm trong khoảng bằng Excel
Đếm các ô có số nằm trong khoảng bằng Excel
Đếm các ô có giá trị bằng một giá trị nào đó trong Excel
Đếm các ô phân biệt chữ hoa và chữ thường trong Excel
Đếm các ô có giá trị là x hoặc y trong Excel

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP