CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Countif() trong Excel

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm đếm số lượng COUNTIF trong Excel. Hàm này được dùng để đếm các ô trong một phạm vi quy định đáp ứng một tiêu chí, hoặc điều kiện nhất định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây là những cách dùng hàm COUNTIF phổ biến nhất, mời bạn cùng theo dõi.

I. COUNTIF với Numeric Criteria (tiêu chí số)

Bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF trong Excel để đếm các ô có chứa một giá trị cụ thể, đếm các ô lớn hơn hoặc bằng một giá trị, ... Dưới đây là một vài ví dụ:

1. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số ô chứa giá trị 20

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ham COUNTIF 650x245 PNG

2. Hàm COUNTIF sau đây đếm số ô bằng với giá trị trong ô C1

ham COUNTIF 1 650x245 PNG

3. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô lớn hơn hoặc bằng 10

ham COUNTIF 2 650x248 PNG

4. Hàm COUNTIF sau đây tìm giá trị 'lớn hơn hoặc bằng' và giá trị trong ô C1

ham COUNTIF 3 650x243 PNG

5. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô không bằng 7

ham COUNTIF 4 650x246 PNG

6. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô bằng 3 hoặc 7

ham COUNTIF 5 650x245 PNG

8. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô nhỏ hơn trung bình của các giá trị (8.2)

ham COUNTIF 6 650x248 PNG

II. COUNTIF với Text Criteria (tiêu chí văn bản)

Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIF trong Excel để đếm các ô có chứa văn bản cụ thể. Lưu ý khi sử dụng hàm phải uôn kèm theo văn bản trong dấu ngoặc kép. Bên cạnh những kí tự văn bản thông thường thì bạn cũng có thể sử dụng ký tự đại diện để tìm kiếm. Sau đây là một vài ví dụ mà bạn nên tham khảo:

1. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô chứa chính xác từ "star"

ham COUNTIF 7 650x287 PNG

2. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số ô chứa chính xác từ "star" + 1 ký tự.

Khi thành lập hàm thì dấu hỏi (?) sẽ tương ứng với một ký tự.

ham COUNTIF 8 650x288 PNG

3. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô chứa chính xác từ "star" + một loạt các ký tự bằng 0 hoặc nhiều hơn.

Khi thành lập hàm thì dấu hoa thị (*) sẽ đồng nghĩa với một loạt các ký tự bằng 0 hoặc nhiều hơn.

ham COUNTIF 9 650x289 PNG

4. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô chứa "star" theo bất kỳ cách nào.

Bất kể là trước hay sau từ "star", hàm này sẽ tìm thấy tất cả các ô có chứa "star" theo bất kỳ cách nào.

ham COUNTIF 10 650x292 PNG

5. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô có chứa văn bản

ham COUNTIF 11 650x287 PNG

III. Count Booleans

Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIF trong Excel để đếm các giá trị Boolean (TRUE hoặc FALSE). Dưới đây là những cách tìm kiếm giá trị thường gặp nhất:

1. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô có chứa Boolean TRUE

ham COUNTIF 12 650x247 PNG

2. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô có chứa Boolean FALSE

ham COUNTIF 13 650x246 PNG

3. Các hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô có chứa Boolean TRUE hoặc FALSE

ham COUNTIF 14 650x250 PNG

IV. Count Errors

Ngoài những cách trên thì bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIF trong Excel để đếm các lỗi cụ thể.

1. Hàm COUNTIF dùng để đếm số lượng ô có chứa #NAME? lỗi

ham COUNTIF 15 650x205 PNG

2. Hàm COUNTIF dưới đây đếm tổng số lỗi trong một phạm vi ô

ham COUNTIF 16 650x208 PNG

Lưu ý: Hoàn thành công thức mảng bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Excel thêm dấu ngoặc nhọn {}.

V. Or Criteria

Countif Or Criteria trong Excel là cách đếm nối kết quả với nhau.

Dưới đây là một số cách đếm với Or Criteria trong Excel. Đây là công thức hơi khó.

1. Công thức dưới đây đếm số lượng ô có chứa từ Google hoặc Facebook (một cột)

ham COUNTIF 17 650x313 PNG

2. Đếm số lượng hàng có chứa từ Google hoặc Stanford từ hai cột.

ham COUNTIF 18 650x310 PNG

VI. And Criteria

Hàm COUNTIF với And Criteria dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là hàm COUNTIFS (có thêm chữ S ở cuối) với chức năng đếm các ô dựa trên hai hoặc nhiều tiêu chí.

Ví dụ: để đếm số lượng hàng có chứa Google và Stanford, chỉ cần sử dụng hàm COUNTIFS như sau:

ham COUNTIF 19 650x311 PNG

Trên đây mình đã hướng dẫn cho các bạn những cách dùng hàm CONNTIF phổ biến nhất. Hy vọng qua bài viết này bạn đã có thể sử dụng hàm này một cách dễ dàng. Chúc các bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top