CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm TIMEVALUE() trong Excel

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn hàm TIMEVALUE - một trong những trong hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được nhiều người dùng trong Excel.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm TIMEVALUE có chức năng gì?

Hàm TIMEVALUE trong Excel là hàm tính toán trả về số thập phân của thời gian được biểu thị bằng chuỗi văn bản trong Excel. Tức là hàm trả về số thập phân của thời gian được biểu thị bằng chuỗi văn bản.

Số thập phân mà hàm trả về có giá trị từ 0 tới 0.99988426 tương ứng với thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 SA) đến 23:59:59 (11:59:59 CH).

Cú pháp của hàm Timevalue là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

TIMEVALUE( time_text )

Trong đó đối số time_text là một chuỗi văn bản biểu thị thời gian. Trong chuỗi văn bản này giờ, phút và giây phải được phân tách bằng dấu hai chấm.

Lưu ý:

  • Nếu chỉ có hai giá trị (cách nhau bằng dấu hai chấm) được cung cấp (ví dụ 02:54), giá trị này sẽ được coi là giờ và phút, không phải phút và giây. Nếu bạn muốn biểu thị 2 phút và 54 giây, điều này phải được cung cấp với giờ được chỉ định là 0 (ví dụ: "00:02:54").
  • Nếu đối số time_text có chứa ngày và giờ, hàm Timevalue sẽ bỏ qua phần ngày của chuỗi văn bản.

2. Ví dụ về hàm TIMEVALUE trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy hàm Timevalue trong Excel được sử dụng để chuyển đổi biểu diễn văn bản của thời gian thành giá trị thập phân.

ham timevalue trong excel 650x224 PNG

Trong ví dụ trên, giá trị trong ô A6 là ngày và giờ thì hàm Timevalue đã bỏ qua phần ngày của giá trị và chỉ sử dụng phần thời gian.

Các ô trong bảng tính kết quả đều có định dạng chung và do đó hiển thị giá trị thập phân cơ bản của Excel cho thời gian.

3. Cách định dạng các ô theo thời gian

Nếu kết quả của hàm Timevalue của bạn được hiển thị dưới dạng một số đơn giản (như trong ví dụ ở trên) và bạn muốn Excel hiển thị kết quả theo thời gian, điều này có thể được thực hiện bằng cách định dạng các ô theo thời gian.

Cách dễ nhất để làm điều này là chọn (các) ô được định dạng và sau đó chọn tùy chọn Time từ menu thả xuống trong thanh ruy-băng. Điều này được tìm thấy trong nhóm 'Number' trên tab Home (xem bên dưới):

ham timevalue trong excel 1 PNG

4. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Timevalue

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Timevalue của Excel, đây có thể là lỗi #VALUE!. Lỗi này thường xảy ra nếu được cung cấp TIME_TEXT không thể được công nhận là một thời gian Excel hợp lệ.

Như vậy là mình vừa giới thiệu và hướng dẫn bạn về Hàm TIMEVALUE trong Excel. Với hàm này, bạn cần ghi nhớ cú pháp của nó là TIMEVALUE(Time_Text), trong đó Time_Text là giá trị thời gian được biểu thị dưới dạng văn bản cần biểu thị sang số thập phân. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top