CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm TEXT() trong Excel

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng hàm TEXT trong Excel, mời bạn cùng theo dõi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm TEXT trong Excel có chức năng gì?

Hàm TEXT trong Excel là hàm có chức năng chuyển đổi một giá trị số được cung cấp thành văn bản, theo định dạng do người dùng chỉ định.

Cú pháp của hàm là:

TEXT( value, format_text )

Trong đó các đối số hàm là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Value - giá trị: Một giá trị số mà bạn muốn được chuyển đổi thành văn bản.

Format_text: Một chuỗi văn bản đã định dạng từ trước mà bạn muốn được áp dụng cho giá trị được cung cấp.

Các định nghĩa định dạng có thể được sử dụng trong hàm TEXT trong Excel lđược hiển thị trong bảng bên dưới. Các định nghĩa này có cùng ý nghĩa khi được sử dụng theo kiểu tùy chỉnh của định dạng ô Excel .

0 Buộc hiển thị một chữ số ở vị trí của nó
# Hiển thị chữ số nếu nó tăng thêm độ chính xác của số (nhưng không hiển thị nếu số 0 đứng đầu hoặc số 0 ở cuối số thập phân)
. Xác định vị trí mà vị trí thập phân chiếm
d Ngày trong tháng hoặc ngày trong tuần
d = đại diện một hoặc hai chữ số (ví dụ 1, 12)
đại diện dd = 2 chữ số (ví dụ 01, 12)
ddd = viết tắt ngày trong tuần (ví dụ: Thứ Hai, Thứ Ba) dddd = tên đầy đủ của ngày trong tuần (ví dụ: Thứ Hai, Thứ Ba)
m Tháng (khi được sử dụng như một phần của ngày)
m = biểu diễn một hoặc hai chữ số (ví dụ 1, 12)
mm = đại diện hai chữ số (ví dụ 01, 12)
mmm = tên tháng viết tắt (ví dụ: tháng 1, tháng 12)
mmmm = tên đầy đủ của tháng (ví dụ: tháng 1, tháng 12)
y Năm
yy = đại diện 2 chữ số của năm (ví dụ 99, 08)
yyyy = đại diện 4 chữ số của năm (ví dụ 1999, 2008)
h Giờ
h = đại diện một hoặc hai chữ số (ví dụ 1, 20)
h = đại diện hai chữ số (ví dụ 01, 20)
m Phút (khi được sử dụng như một phần của thời gian)
m = đại diện một hoặc hai chữ số (ví dụ 1, 55)
m = biểu diễn hai chữ số (ví dụ 01, 55)
S Thứ hai
s = một hoặc hai chữ số đại diện (ví dụ 1, 45)
ss = đại diện hai chữ số (ví dụ 01, 45)
Sáng / chiều Cho biết thời gian nên được biểu thị bằng đồng hồ 12 giờ, theo sau là "AM" hoặc "PM"

2. Ví dụ về hàm TEXT trong Excel

Dưới đây mình sẽ đưa ra cho các bạn 2 ví dụ về hàm TEXT trong Excel nhé.

Ví dụ 1

Bảng tính sau đây cho thấy chức năng TEXT trong Excel, được sử dụng để áp dụng các loại định dạng khác nhau cho các giá trị số khác nhau.

ham text trong excel 600x316 PNG

Lưu ý rằng kết quả trả về từ chức năng TEXT là tất cả các giá trị văn bản.

Ví dụ 2

Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của chức năng TEXT trong Excel là chèn ngày vào chuỗi văn bản.

Không sử dụng chức năng Văn bản, việc ghép đơn giản một ngày sẽ trả về giá trị nguyên bên dưới của ngày. Điều này được thể hiện trong ví dụ dưới đây:

ham text trong excel 1 PNG

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm TEXT trong Excel

Một số người dùng gặp sự cố khi sử dụng chức năng TEXT Excel đó là trả về #NAME? error:

Lỗi này xảy ra nếu bạn bỏ qua các dấu ngoặc kép từ xung quanh đối số format_text.

Ví dụ: công thức TEXT( A2, mm/dd/yyyy ) sẽ trả lại kết quả #NAME? error.

Cách khắc phục: Thêm dấu ngoặc kép xung quanh định nghĩa định dạng.

Từ công thức trên sẽ được sửa thành:TEXT( A2, "mm/dd/yyyy" ) là xong.

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top