CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm NOW() trong Excel

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm NOW - một trong những hàm về ngày tháng và thời gian được sử dụng rất phổ biến trong Excel.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tìm hiểu về hàm NOW trong Excel

Hàm NOW trong Excel là hàm trả về ngày và giờ hiện tại.

Hàm không nhận được đối số và do đó, cú pháp hàm là:

NOW()

Hàm NOW cập nhật mỗi khi bảng tính Excel của bạn được làm mới và do đó, bất kỳ ô nào chứa hàm sẽ liên tục thay đổi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ về hàm NOW

Dưới đây là một vài ví dụ về hàm NOW trong Excel

Ví dụ 1:

Ví dụ sau đây cho thấy việc sử dụng đơn giản hàm NOW, chạy vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 8 tháng 8 năm 2015.

ham now trong excel PNG

Ví dụ 2:

Ví dụ sau đây cho thấy việc sử dụng hàm NOW, kết hợp với hàm [IF] , để nhắc nhở khi đến cuộc hẹn.

Định dạng chức năng được hiển thị trong bảng tính trên cùng và kết quả, tại 2 thời điểm khác nhau, được hiển thị trong hai bảng tính bên dưới.

ham now trong excel 2 PNG

Trong ví dụ trên, thời gian hiện tại (được trả về bởi hàm NOW) được trừ vào thời gian hẹn và kết quả được so sánh với giá trị 1/24, là giá trị của 1 giờ trong Excel.

Nếu thời gian hiện tại ít hơn 1 giờ kể từ thời gian hẹn, cảnh báo sẽ được hiển thị; mặt khác, văn bản "Not yet due" được hiển thị trong ô C1.

Nội dung của ô C1 đã được định dạng để có văn bản màu đỏ, để làm cho cảnh báo nổi bật hơn.

Lưu ý rằng cảnh báo cuộc hẹn ở trên sẽ chỉ hoạt động nếu bảng tính của bạn đang được cập nhật liên tục. Trong khi bảng tính không được sử dụng, nội dung của ô C1 sẽ giữ nguyên như ở lần đánh giá cuối cùng.

Trên đây, mình vừa hướng dẫn các bạn cách dùng hàm NOW trong Excel thông qua các ví dụ minh họa. Thông qua những kiến thức trên chắc rằng các bạn đã biết cách vận dụng hàm NOW vào tính toán trên bảng tính của mình rồi đúng không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top