CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm REPLACE() trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng hàm Replace trong Excel nhé!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Chức năng của hàm Replace trong Excel là gì?

Hàm Replace trong Excel là hàm dùng để thay thế tất cả hoặc một phần của chuỗi văn bản bằng một chuỗi khác.

Cú pháp của hàm là:

REPLACE( old_text, start_num, num_chars, new_text )

Trong đó các đối số hàm là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

old_text (văn bản cũ) - Chuỗi văn bản gốc mà bạn muốn thay thế

start_num - Vị trí của ký tự đầu tiên mà bạn muốn thay thế.

num_chars - Số lượng ký tự để thay thế.

new_text (văn bản mới)- Các văn bản thay thế.

Lưu ý rằng hàm Replace Excel không phù hợp với các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự hai byte (ví dụ: tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn).

2. Ví dụ về hàm Replace trong Excel

Cột B của bảng tính sau đây cho thấy hai ví dụ về hàm Replace trong Excel.

ham replace trong excel 600x141 PNG

3. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Replace

Dưới đây là một số lỗi mà người dùng thường rất gặp phải khi sử dụng hàm Replace.

Lỗi #VALUE!

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Replace trong Excel thì đây có thể là lỗi #VALUE!. Lỗi này xuất hiện là do 2 nguyên nhân dưới đây:

Do đối số start_num được cung cấp là âm hoặc là một giá trị không phải là số

Do đối số num_chars được cung cấp là âm hoặc không phải là số.

Sử dụng hàm Replace bằng số, ngày và thời gian

Hàm replace trong Excel được thiết kế để sử dụng với các chuỗi văn bản và trả về một chuỗi văn bản. Do đó, nếu bạn cố gắng sử dụng chức năng thay thế bằng ngày, giờ hoặc số, bạn có thể nhận được kết quả không mong muốn.

Nếu bạn không có kế hoạch sử dụng ngày, thời gian hoặc số trong các tính toán tiếp theo, bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách chuyển đổi các giá trị này thành văn bản, sử dụng công cụ Excel Text To Columns. Để làm điều này:

  • Sử dụng chuột để chọn (các) ô bạn muốn chuyển đổi thành văn bản (điều này không được kéo dài quá một cột);
  • Chọn tùy chọn Text to Columns từ thanh ribbon của Excel
  • Đảm bảo tùy chọn Delimited được chọn và nhấp vào Next ;
  • Đảm bảo rằng tất cả các tùy chọn dấu phân cách không được chọn và sau đó nhấp vào Next lần nữa;
  • Bây giờ bạn sẽ được cung cấp một lựa chọn Column Data Formats (Định dạng dữ liệu cột). Chọn Text và nhấp vào nút Finish .

Bây giờ hàm Replace sẽ hoạt động như mong đợi đối với các giá trị đã được chuyển đổi thành văn bản.

Vậy là mình đã giới thiệu cú pháp và cách sử dụng hàm Replae, thông qua các ví dụ minh họa. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top