CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm FIND() trong Excel

Để tìm hiểu rõ hơn về hàm FIND trong Excel cũng như chức năng của hàm, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Chức năng của hàm FIND trong Excel

Hàm FIND trong Excel là hàm có chức năng trả về vị trí của một ký tự hoặc chuỗi con được chỉ định trong một chuỗi văn bản được cung cấp.

Nếu bạn muốn thực hiện tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy sử dụng các hàm có chức năng Tìm kiếm khác trong Excel để thay thế.

Cú pháp của hàm Find là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

FIND( find_text, within_text, [start_num] )

Trong đó các đối số hàm là:

find_text: Ký tự hoặc chuỗi con mà bạn muốn tìm

within_text: Chuỗi văn bản sẽ được tìm kiếm

[start_num]: Một đối số tùy chọn chỉ định vị trí trong within_text chuỗi, từ đó việc tìm kiếm nên bắt đầu.

Nếu bỏ qua, này mang giá trị mặc định là 1 (tức là bắt đầu quá trình tìm kiếm ở sự bắt đầu của within_text string)

Nếu được cung cấp find_text được tìm thấy, Find chức năng trả về một số đại diện cho vị trí của nó trong within_text . Nếu được cung cấp find_text là không tìm thấy, hàm trả về Excel #VALUE! lỗi.

2. Ví dụ về hàm FIND trong Excel

Trong cột B của bảng tính sau, hàm Find trong Excel được sử dụng để tìm các ký tự khác nhau trong chuỗi văn bản "Original Text".

ham find trong excel PNG

Lưu ý rằng, trong bảng tính trên:

  • Do trường hợp độ nhạy của hàm Find nên chữ thường và chữ hoa sẽ trả lại kết quả khác nhau, cụ thể find_text giá trị, "T" và "t" sẽ cho ra kết quả khác nhau (xem các ví dụ trong các ô B1 & B2).
  • Trong ô B4, các [start_num] lập luận được thiết lập để 4. Do đó việc tìm kiếm bắt đầu từ ký tự thứ tư của within_text chuỗi và do đó lợi nhuận chức năng thứ hai xuất hiện của chuỗi "i".

3. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm FIND

Nếu bạn gặp lỗi từ chức năng Tìm Excel, đây có thể là lỗi #VALUE! :

Lỗi này xuất hiện là do một trong 2 nguyên nhân sau:

Thứ nhất, là do find_text không tìm thấy trong được cung cấp within_text chuỗi

Thứ hai là do [start_num] ít hơn hoặc lớn hơn chiều dài của cung cấp within_text chuỗi.

Như vậy trên đây là các thông tin quan trọng về hàm Find trong Excel. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top