CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm NUMBERVALUE() trong Excel

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm NUMBERVALUE chuyển văn bản sang dạng số trong Excel nhé!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm NUMBERVALUE trong Excel dùng để làm gì?

Hàm Numbervalue trong Excel dùng để chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một số, theo cách độc lập vị trí.

Lưu ý: Numbervalue là một hàm chỉ mới xuất hiện trong Excel 2013, do đó chúng không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.

Cú pháp của hàm là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

NUMBERVALUE( text, [decimal_separator], [group_separator] )

Trong đó các đối số hàm là:

Text: Chuỗi văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành một số

[decimal_separator] (phân số thập phân): Một đối số tùy chọn chỉ định dùng để phần nguyên với phần thập phân của số được cung cấp.

Nếu [decimal_separator] bị bỏ qua, ký tự dùng để phân tách từ vị trí hiện tại sẽ được sử dụng.

[group_separator]: Một đối số tùy chọn dùng để tách các nhóm số, chẳng hạn như hàng nghìn tách khỏi hàng trăm, hàng triệu tách khỏi hàng nghìn, ...

Nếu [group_separator] bị bỏ qua, ký tự dùng để phân tách từ vị trí hiện tại sẽ được sử dụng.

2. Ví dụ về hàm NUMBERVALUE trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy các ví dụ về hàm Numbervalue của Excel, được sử dụng để chuyển đổi các chuỗi văn bản khác nhau thành số.

ham numbervalue trong excel PNG

Ký Tự % trong hàm Numbervalue trong Excel

Nếu ký tự % được sử dụng trong đối số văn bản được cung cấp, phần này sẽ được tính dưới dạng % (tức là chia cho 100).

Nhiều ký tự % được thêm nếu chúng được dùng trong đối số văn bản được chia nhiều lần.

Điều này được thể hiện trong các ví dụ dưới đây.

ham numbervalue trong excel 1 PNG

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Numbervalue trong Excel

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Numbervalue của Excel thì đây có thể là lỗi #VALUE!:

lỗi #VALUE! xảy ra có thể là do 3 nguyên nhân sau:

  • Các [decimal_separator] xảy ra nhiều hơn một lần trong cung cấp [text] lập luận;
  • Các [group_separator] xảy ra sau khi [decimal_separator] trong cung cấp [text] lập luận;
  • Bất kỳ đối số được cung cấp là không hợp lệ.

Như vậy trên đây là các thông tin quan trọng về hàm NUMBERVALUE trong Excel. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top