CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm DATE() trong Excel

Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hàm DATE trong Excel, cách sử dụng, cấu trúc hàm, mời bạn cùng theo dõi nhé!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm DATE trong Excel có chức năng gì?

Hàm DATE trong Excel cho phép người dùng tạo một ngày với đầy đủ các thành phần năm, tháng và ngày. Giá trị trả về của hàm DATE là giá trị số của một ngày cụ thể trong Excel.

Cú pháp của hàm là:

DATE( year, month, day )

Trong đó các đối số year - năm, month - tháng và day - ngày là các số nguyên biểu thị năm, tháng và ngày của ngày bắt buộc.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý:

Thông thường, khi sử dụng hàm DATE, năm được cung cấp sẽ nằm trong khoảng từ 1900 đến 9999, tháng sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 12 và ngày sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 31. Tuy nhiên, các giá trị này có thể mở rộng ra ngoài các phạm vi này, trong trường hợp này, chúng sẽ được xử lý như sau:

Đối với đối số year - năm: Nếu đối số năm được cung cấp nằm trong khoảng từ 0 đến 1899, giá trị này được thêm vào năm 1900. Ví dụ:

 • DATE( 1, 1, 1 ) = 1st January 1901
 • DATE( 112, 1, 1 ) = 1st January 2012

Đối với đối số month - tháng: Nếu đối số tháng được cung cấp là âm hoặc lớn hơn 12, ngày sẽ kéo dài trở lại hoặc chuyển tiếp, sang năm trước hoặc năm sau. Ví dụ:

 • DATE( 2012, -1, 1 ) = 1st November 2011
 • DATE( 2012, 0, 1 ) = 1st December 2011
 • DATE( 2012, 1, 1 ) = 1st January 2012
 • DATE( 2012, 2, 1 ) = 1st February 2012
 • ......
 • DATE( 2012, 12, 1 ) = 1st December 2012
 • DATE( 2012, 13, 1 ) = 1st January 2013
 • DATE( 2012, 14, 1 ) = 1st February 2013

Đối với đối số day - ngày: Nếu đối số ngày được cung cấp là âm hoặc lớn hơn 31, ngày sẽ kéo dài trở lại hoặc chuyển tiếp, sang tháng trước hoặc tháng sau. Ví dụ:

 • DATE( 2012, 6, -1 ) = 30th May 2012
 • DATE( 2012, 6, 0 ) = 31st May 2012
 • DATE( 2012, 6, 1 ) = 1st June 2012
 • DATE( 2012, 6, 2 ) = 2nd June 2012
 • .....
 • DATE( 2012, 6, 30 ) = 30th June 2012
 • DATE( 2012, 6, 31 ) = 1st July 2012
 • DATE( 2012, 6, 32 ) = 2nd July 2012

2. Ví dụ về hàm DATE trong Excel

Cột D của bảng tính sau cho thấy hàm DATE được áp dụng cho các bộ giá trị khác nhau.

ham date trong excel 650x191 PNG

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm DATE

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Date trong Excel, thì có thể là do một trong hai lỗi dưới đây:

 • Lỗi #NUM! - xảy ra nếu đối số năm được cung cấp là <0 hoặc ≥ 10000.
 • Lỗi #VALUE! - Xảy ra nếu bất kỳ đối số được cung cấp nào không phải là số.

Ngoài ra, một số người dùng hàm DATE trong Excel còn gặp phải những vấn đề sau:

Kết quả của hàm DATE trông giống như một số (ví dụ: "41061"), thay vì ngày.

Cách khắc phục:

Điều này có thể là do định dạng của ô. Tức là hàm đã thực sự trả về giá trị đúng, nhưng ô đang hiển thị số sê-ri ngày, thay vì ngày được định dạng.

Do đó, bạn cần thay đổi định dạng của ô để hiển thị ngày. Cách dễ nhất để làm điều này là chọn (các) ô được định dạng và sau đó chọn tùy chọn định dạng ô "date" từ menu thả xuống trong nhóm "Number' trên tab Home của dải băng Excel (xem bên dưới):

ham date trong excel 1 650x137 PNG

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top