CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm DATEVALUE() trong Excel

Trong bài viết này mình giới thiệu cho bạn về hàm DATEVALUE trong Excel, chức năng và một số ví dụ liên quan đến hàm.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Chức năng của hàm DATEVALUE trong Excel là gì?

Hàm DATEVALUE trong Excel giúp bạn chuyển đổi ngày tháng ở dạng văn bản sang dạng số sê-ri mà Excel có thể hiểu được là ngày tháng.

Cú pháp của hàm Datevalue là:

DATEVALUE( date_text )

Trong đó đối số date_text là một chuỗi văn bản đại diện cho một ngày.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý: Khi diễn giải đối số date_text được cung cấp , hàm Datevalue tuân theo các quy tắc đơn giản để diễn giải năm. Các quy tắc này (giống như khi bạn nhập một ngày trực tiếp vào một ô) là:

  • Nếu chỉ cung cấp một ngày và tháng, ngày trả lại sẽ có năm hiện tại.
  • Cài đặt mặc định cho năm là năm một và hai chữ số được diễn giải như sau: Các số từ 0 đến 29 được hiểu là các năm từ 2000 đến 2029; các số từ 30 đến 99 được hiểu là những năm 1930 đến 1999.

2. Ví dụ về hàm Datevalue trong Excel

Trong bảng tính sau, hàm Excel Datevalue được sử dụng để trả về số sê-ri ngày cho năm cách biểu thị văn bản khác nhau của ngày:

ham datevalue trong excel 650x200 PNG

Trong bảng tính ví dụ trên:

Chuỗi văn bản trong ô A3 chỉ chứa một ngày và tháng do đó, hàm trả về một ngày trong năm hiện tại. Vì các ví dụ này đã được nhập vào Excel trong năm 2016, ngày trả lại là năm 2016.

Tất cả các ô trong bảng tính 'Kết quả' đều có loại định dạng 'Chung' và do đó hiển thị giá trị số cơ bản của Excel cho ngày kết quả.

3. Định dạng các ô để hiển thị ngày

Nếu kết quả của hàm Datevalue của bạn được hiển thị dưới dạng một số đơn giản (như trong ví dụ ở trên) và bạn muốn Excel hiển thị kết quả dưới dạng ngày, điều này có thể được thực hiện bằng cách định dạng các ô có loại ngày.

Cách dễ nhất để làm điều này là chọn (các) ô được định dạng và sau đó chọn tùy chọn định dạng ô Date từ menu thả xuống trong nhóm 'Number ' trên tab Home của dải băng Excel (xem bên dưới):

ham datevalue trong excel PNG

4. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Datevalue

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Excel Datevalue, đây có thể là lỗi #VALUE! Lỗi này thường xảy ra nếu được cung cấp DATE_TEXT không thể được công nhận là một ngày Excel hợp lệ.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hàm Datevalue trong Excel. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc các bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top