CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm SEARCH() trong Excel

Hàm SEARCH là hàm giúp các bạn xử lý chuỗi trong Excel. Nếu bạn chưa hiểu rõ về hàm này thì hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Chức năng của hàm SEARCH trong Excel

Hàm SEARCH trong Excel có chức năng trả về vị trí của một ký tự hoặc chuỗi con được chỉ định trong một chuỗi văn bản được cung cấp.

Nếu bạn muốn thực hiện tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy sử dụng hàm FIND trong Excel thay thế.

Cú pháp của hàm SEARCH là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SEARCH( search_text, within_text, [start_num] )

Trong đó các đối số hàm là:

search - Ký tự hoặc chuỗi con mà bạn muốn tìm kiếm.

within_text - Chuỗi văn bản sẽ được tìm kiếm.

[start_num] - Một đối số tùy chọn chỉ định vị trí trong within_text chuỗi, từ đó việc tìm kiếm nên bắt đầu.

Ghi chú:

Start_num được bỏ qua sẽ có giá trị mặc định là 1.

Nếu start_num nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn độ dài của within_text, hàm trả về giá trị lỗi.

Nếu không tìm thấy giá trị find_text hàm sẽ trả về giá trị lỗi.

Các bạn có thể dùng các ký tự đại diện: dấu hỏi chấm (?) và dấu sao (*) trong đối số find_text.- Sử dụng start_num để bỏ qua số ký tự đã xác định. Hàm luôn trả về số ký tự tính từ ký tự đầu tiên của within_text, nếu start_num lớn hơn 1 hàm sẽ đếm cả số ký tự các bạn bỏ qua.

2. Ví dụ về hàm SEARCH trong Excel

Cột B của bảng tính sau đây hiển thị các ví dụ về hàm SEARCH trong Excel, được sử dụng để tìm kiếm các ký tự khác nhau trong chuỗi văn bản "Original Text".

ham search trong excel PNG

Lưu ý rằng, trong các ví dụ trên:

Như hàm FIND, khi thực hiện tìm kiếm chữ hoa hay chữ thường đều cho kết quả giống nhau. Trong ví dụ trên SEARCH_TEXT giá trị, "T" và "t", trả lại kết quả tương tự (xem ô B1 & B2).

Trong ví dụ ở ô B4, các [start_num] lập luận được thiết lập để 4. Do đó việc tìm kiếm bắt đầu từ ký tự thứ tư của within_text chuỗi và do đó trả về sự xuất hiện thứ hai của kí tự "i".

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm SEARCH

Nếu bạn gặp lỗi khi sử dụng hàm SEARCH trong Excel thì đây có thể là lỗi #VALUE!. Lỗi nảy xảy ra do 1 trong 2 nguyên nhân sau:

  • Do SEARCH_TEXT không tìm thấy trong được cung cấp within_text chuỗi
  • Do [start_num] là nhỏ hơn hoặc lớn hơn chiều dài của cung cấp within_text chuỗi

Vậy là mình đã giới thiệu cú pháp và cách sử dụng hàm SEARCH thông qua các ví dụ minh họa. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top