CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm CONCAT() trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm CONCAT trong Excel - đây là hàm mới dùng để thay thế hàm CONCATENATE trước đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Chức năng của hàm CONCAT trong Excel

Hàm CONCAT của Excel là hàm dùng để kết hợp một chuỗi hoặc các chuỗi văn bản được cung cấp thành một chuỗi văn bản kết hợp.

Cú pháp của hàm là:

CONCAT ( text1 , [text2] , ...)

Trong đó các đối số text1, text2 là một hoặc nhiều chuỗi văn bản (hoặc mảng của chuỗi văn bản), mà bạn muốn nối với nhau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ghi chú:

  • Hàm Concat có thể xử lý tối đa 254 đối số văn bản .
  • Kết quả của hàm Concat không được vượt quá 32.767 ký tự.
  • Mỗi đối số text được cung cấp có thể là một mảng các chuỗi hoặc giá trị văn bản hoặc một chuỗi văn bản hoặc giá trị.

  • Hàm Concat được giới thiệu lần đầu tiên trong Excel 2019 và do đó không có sẵn trong các phiên bản Excel trước. Nếu bạn có phiên bản Excel cũ hơn, hãy sử dụng hàm Concatenate thay thế.

2. Ví dụ về hàm CONCAT trong Excel

Ví dụ 1 - Ghép văn bản đơn giản

Cột D của bảng tính sau đây cho thấy hai ví dụ đơn giản về hàm Concat.

ham concat trong excel PNG

Ví dụ 2 - Kết hợp Date

Nếu bạn muốn nối ngày trong Excel, bạn cần lưu ý rằng ngày và giờ thực sự được lưu dưới dạng số đơn giản trong Excel và nếu bạn nhập ngày hoặc thời gian trực tiếp vào hàm Concat, số bên dưới sẽ xuất hiện trong văn bản kết quả chuỗi, thay vì ngày hoặc thời gian thực tế.

Do đó, nếu bạn muốn nối ngày hoặc thời gian, trước tiên bạn cần sử dụng [hàm TEXT trong Excel] để chuyển đổi giá trị ngày hoặc thời gian thành chuỗi văn bản. Điều này được thể hiện trong ví dụ dưới đây:

ham concat trong excel 1 PNG

Lưu ý rằng, trong ví dụ trên:

  • Một không gian bổ sung và chuỗi văn bản bổ sung ", DOB:" đã được sử dụng trong hàm Concat, để phân tách các giá trị trong các ô A2 - C2.
  • Hàm Text đã được sử dụng để chuyển đổi giá trị ngày trong ô C2 thành một chuỗi, sử dụng định dạng ngày "mm / dd / yy".

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm CONCAT

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Concat trong Excel th có thể là một trong hai nguyên nhân sau đây:

  • Do kết quả của hàm Concat vượt quá 32.767 ký tự
  • Do bạn đang sử dụng phiên bản Excel cũ hơn (trước năm 2019), điều đó không hỗ trợ chức năng Concat.
Trên đây là những thông tin cơ bản về hàm CONCAT. Hy vọng qua bài viết này bạn đã có thể sử dụng hàm này một cách dễ dàng nhất. Chúc các bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top