Home > Excel > Bài tập Excel > Đếm các ô có giá trị là x hoặc y trong Excel
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Đếm các ô có giá trị là x hoặc y trong Excel

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách đếm các ô trong Excel có giá trị là X hoặc Y, bằng cách sử dụng hàm COUNTIF hai lần là giải quyết được bài toán này.

Ví dụ: Đếm tất cả những ô có giá trị là freetuts hoặc facebook.

Đề bài

Cho form dữ liệu như hình dưới đây.

dem cac o bang x hoac y JPG

Yêu cầu: Hãy đếm những ô có giá trị là:

  • apples hoặc pears và in số lượng ra ô E5
  • mangos hoặc cherries và in ra ô E6

Theo như trong hình thì kết quả sẽ in ra là 3 và 2.

Bài giải

Bài này quá đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng hàm COUNTIF hai lần, sau đó cộng kết quả lại với nhau là được.

Bước 1: Xác định công thức chung.

=COUNTIF(rng,value1) + COUNTIF(rng,value2)

Trong đó rng là dãy các ô cần kiểm tra, value1 là giá trị x, value2 là giá trị y.

Bước 2: Công thức giải cho ô E5, tức là đếm có bao nhiêu ô có giá trị là apples hoặc pears.

Ta sẽ sử dụng hàm COUNTIF như sau:

=COUNTIF(B5:B10,"apples")+COUNTIF(B5:B10,"pears")

Bạn hãy chọn ô E5 và nhập công thức này vào, sau đó nhấn Enter sẽ nhận được kết quả là 3.

Bước 3: Tương tự, công thức cho ô E6 sẽ là:

=COUNTIF(B5:B10,"mangos")+COUNTIF(B5:B10,"cherries")

Giải thích

Hàm COUNTIF sẽ trả về số lượng các ô phù hợp với điều kiện.

  • =COUNTIF(range,"apples") => đếm có bao nhiêu ô có nội dung là apples.
  • =COUNTIF(range,"pears") => đếm có bao nhiêu ô có nội dung là pears.

Sau khi đếm xong thì gộp hai kết quả lại là được.

Lưu ý: Hàm COUNTIF không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Cách giải khác

Kết hợp hàm SUM:

=SUM(COUNTIF(B5:B10,{"apples","pears"}))
=SUM({2,1})
=3

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập đếm có lời giải
Đếm các ô có ngày nằm trong khoảng bằng Excel
Đếm các ô có số nằm trong khoảng bằng Excel
Đếm các ô có giá trị bằng một giá trị nào đó trong Excel
Đếm các ô phân biệt chữ hoa và chữ thường trong Excel
Đếm các ô có giá trị là x hoặc y trong Excel

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP