BÀI TẬP EXCEL
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm các ô có giá trị bằng một giá trị nào đó trong Excel

Trong bài này chúng ta sẽ giải bài tập đếm các ô có giá trị bằng một giá trị nào đó trong Excel.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: cần đếm những ô có giá trị bằng 20, hoặc đếm những ô có giá trị là chuỗi "freetuts".

Theo như đề bài thì chỉ có một điều kiện duy nhất là so sánh giá trị trong ô bằng với giá trị cần so sánh, vì vậy ta có thể sử dụng hàm COUNTIF để giải bài này.

Đề bài

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

bang du lieu count of red JPG

Yêu cầu của đề bài là đếm những ô từ D5 đến D11 có giá trị là "Red" và in kết quả vào ô G6.

Bài giải

B1: Xây dựng công thức.

Vì sử dụng hàm COUNTIF nên công thức chung để kiểm tra điều kiện bằng đó là:

=COUNTIF(range,value)

Trong đó range là dãy các ô cần kiểm tra, value là giá trị cần so sánh.

Theo như trong đề bài thì value = 'red'range = D5:D11.

B2: Chọn ô G6 và nhập công thức sau vào.

=COUNTIF(D5:D11,"red")

B3: Sau đó nhấn Enter là ta thu được kết quả là 4.

Như vậy là ta đã giải quyết được yêu cầu của bài toán là đếm tất cả những ô có giá trị là "red" và in kết quả ra ô G6.

Đây chính là lời giải cho bài tập đếm các ô có giá trị bằng một giá trị nào đó trong Exce.

Danh sách bài tập đếm có lời giải

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top