SẮP XẾP & TÌM KIẾM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort)

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort). Đây là một thuật toán sắp xếp khá đơn giản và dễ hiểu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort), thuật toán sắp xếp và cách triển khai. Sau đó mình sẽ có một ví dụ đơn giản áp dụng thuật toán (mình sẽ sử dụng ngôn ngữ C++ để viết).

1. Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) là gì?

Sắp xếp nổi bọt được hiểu đơn giản như sau:

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) sẽ tiến hành việc so sánh các cặp phần tử liền kề nhau và tráo đổi vị trí của nó cho đúng thứ tự mà người dùng mong muốn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ:

Chúng ta có một tập các số như sau: A = {20; 5; 25; 30; 22; 40}. Giả sử chúng ta muốn sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải, thì thuật toán sẽ hoạt động như sau:

 • Thuật toán sẽ bắt đầu với cặp phần tử đầu tiên là {20; 5}. Trong cặp phần tử này 20 > 5 vì vậy thuật toán sẽ hoán đổi vị trí số 20 cho vị trí số 5. Sau khi hoán đổi được cặp phần tử mới là {5; 20}.
 • Tiếp đến thuật toán sẽ so sánh cặp phần tử {20;25}. Trong trường hợp này vị trí của hai phần tử đã đúng, vì vậy thuật toán sẽ giữ nguyên vị trí của nó.
 • Cứ như vậy thuật toán sẽ so sánh đến hết các cặp phần tử của tập A. Sau khi so sánh đến hết sẽ được kết quả như sau: A = {5; 20; 22; 25; 30; 40}.
Thuật toán này được áp dụng cho các tập dữ liệu nhỏ, vì nó lặp hết tất cả các phần tử có trong tập. Điều này tốn rất nhiều thời gian, đầy là một thuật toán được xem là chậm nhất trong số các thuật toán sắp xếp.

2. Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C++

Giả sử:

 • Chúng ta có arr là một mảng chứa n phần tử.
 • Một hàm Swap() để tráo đổi các phần tử (hàm này mình sẽ viết ở bên dưới).

Giải thích thuật toán

 • Trong thuật toán chúng ta cần tạo một biến haveSwap để kiểm tra xem tại lần lặp hiện tại có xảy ra việc trao đổi hai số hay không.
 • Sử dụng vòng lặp for để lặp tất cả các phần tử có trong mảng. Nếu phần tử thứ J > J + 1 thì tiến hành gọi hàm Swap() để tráo đổi vị trí. Sau đó gán haveSwap = true và ngược lại.
 • Nếu không có Swap nào được thực hiện thì mảng đã được sắp xếp. Khi đó chúng ta sẽ thoát khỏi vòng lặp và không cần lặp thêm nữa.

Thuật toán sắp xếp nổi bọt C++

void bubbleSort(int arr[], int n)
{
  int i, j;
  bool haveSwap = false;
  for (i = 0; i < n-1; i++){
  // i phần tử cuối cùng đã được sắp xếp
    haveSwap = false;
    for (j = 0; j < n-i-1; j++){
      if (arr[j] > arr[j+1]){
        swap(arr[j], arr[j+1]);
        haveSwap = true; // Kiểm tra lần lặp này có swap không
      }
    }
    // Nếu không có swap nào được thực hiện => mảng đã sắp xếp. Không cần lặp thêm
    if(haveSwap == false){
      break;
    }
  }
}

3. Ví dụ sắp xếp nổi bọt áp dụng với mảng

Chúng ta sẽ áp dụng thuật toán trên để làm một bài toán đơn giản. Cụ thể chúng ta sẽ sắp xếp các phần tử có trong một mảng được nhập tử bàn phím.

Gợi ý:

 • Việc đầu tiên chúng ta cần tạo hàm Swap() để thực hiện tráo đổi vị trí các phần tử.
 • Tiếp theo cần tạo hàm bubbleSort() để thực hiện sắp xếp các phần tử.
 • Cuối cùng chỉ cần tạo hàm main và yêu cầu người dùng nhập vào các phần tử cho mảng. Sau đó gọi hàm bubbleSort() để sắp xếp là xong.

Code Mẫu:

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
void swap(int &x, int &y)
{
  int temp = x;
  x = y;
  y = temp;
}
 
// Hàm sắp xếp bubble sort
void bubbleSort(int arr[], int n)
{
  int i, j;
  bool haveSwap = false;
  for (i = 0; i < n-1; i++){
  // i phần tử cuối cùng đã được sắp xếp
    haveSwap = false;
    for (j = 0; j < n-i-1; j++){
      if (arr[j] > arr[j+1]){
        swap(arr[j], arr[j+1]);
        haveSwap = true; // Kiểm tra lần lặp này có swap không
      }
    }
    // Nếu không có swap nào được thực hiện => mảng đã sắp xếp. Không cần lặp thêm
    if(haveSwap == false){
      break;
    }
  }
}
 
/* Hàm xuất mảng */
void printArray(int arr[], int size)
{
  int i;
  for (i=0; i < size; i++){
    cout << arr[i];
    cout<<"\t";
   }
}

int main()
{
  int n;
  do{
    cout << "\nNhập vào số lượng phần tử có trong mảng: ";
    cin >> n;
  }while(n <= 0);
  
  int a[n];
  
  for(int i = 0;i < n;i++){
    cout<<"a["<<i<<"]=";
    cin >> a[i];
  };

  bubbleSort(a, n);

  cout<<"Mảng sau khi được sắp xếp: \n";
  printArray(a, n);

  cout<<"\n---------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

thuat toan sap xep bubblesort PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình sắp xếp các phần tử có trong mảng. Cũng như kết thúc hướng dẫn thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!.

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Top