Khóa học Giá

Nhập từ khóa và nhấn Enter để tìm khóa học!

30 – HTML CSS cơ bản

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại fedu (42%): 399,000đ
Tại freetuts (54%): 320,000đ
029- Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại fedu (42%): 399,000đ
Tại freetuts (54%): 320,000đ
27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql.

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 899,000đ
Tại fedu (33%): 599,000đ
Tại freetuts (46%): 480,000đ
25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

(Giảng viên: NGUYỄN ĐỨC VIỆT )

Gốc (0%): 750,000đ
Tại fedu (46%): 399,000đ
Tại freetuts (57%): 320,000đ
03: Thành thạo lập trình jquery qua 20 bài tập thực hành

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại fedu (42%): 399,000đ
Tại freetuts (54%): 320,000đ
23 – Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại fedu (42%): 399,000đ
Tại freetuts (54%): 320,000đ
22 – Học tất tần tật về Javascript từ đầu

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại fedu (42%): 399,000đ
Tại freetuts (54%): 320,000đ
21: Học SASS và cắt web từ file thiết kế photoshop theo ‘kiểu’ SASS

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 550,000đ
Tại fedu (63%): 199,000đ
Tại freetuts (70%): 160,000đ
20: Học lập trình Angular js/MySQL/PHP

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại fedu (42%): 399,000đ
Tại freetuts (54%): 320,000đ
19: Học lập trình Back-end PHP/MySql/Jquery nâng cao

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 649,000đ
Tại fedu (38%): 399,000đ
Tại freetuts (50%): 320,000đ
18: Học lập trình PHP/MySql Back-end theo mô hình MVC.

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại fedu (42%): 399,000đ
Tại freetuts (54%): 320,000đ
12: Học lập trình ra website hoàn chỉnh A-Z với WordPress

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại fedu (42%): 399,000đ
Tại freetuts (54%): 320,000đ
15: Học lập trình Frontend nâng cao qua project thực tế

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 649,000đ
Tại fedu (38%): 399,000đ
Tại freetuts (50%): 320,000đ
11: Học cách sử dụng Git & github cho lập trình và thiết kế website

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt )

Gốc (0%): 599,000đ
Tại fedu (66%): 199,000đ
Tại freetuts (73%): 160,000đ
09: Học lập trình web front-end cơ bản với Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại fedu (42%): 399,000đ
Tại freetuts (54%): 320,000đ
05: Học thiết kế web bán hàng trong 3 ngày cho người không chuyên

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 549,000đ
Tại fedu (38%): 339,000đ
Tại freetuts (50%): 272,000đ
13: Học thiết kế UX/UI Web/App bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe Experience design CC 2017

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại fedu (50%): 349,000đ
Tại freetuts (59%): 280,000đ
24: 1001 KỸ NĂNG VI TÍNH VĂN PHÒNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG CÔNG VIỆC

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt )

Gốc (0%): 650,000đ
Tại fedu (38%): 399,000đ
Tại freetuts (50%): 320,000đ
17: Thành thạo tin học văn phòng A-Z

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại fedu (14%): 599,000đ
Tại freetuts (31%): 480,000đ
03 – 09 – 15 – 22 -23 -29 – 27: Khóa học lập trình từ FrontEnd đến BackEnd (combo)

( Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 3,000,000đ
Tại fedu (50%): 1,500,000đ
Tại freetuts (60%): 1,200,000đ
03 – 09 – 15 -22: Khóa học Front-End Master (combo)

( Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 2,500,000đ
Tại fedu (60%): 1,000,000đ
Tại freetuts (68%): 800,000đ
09-15-12: Lập trình Theme WordPress từ Front-end đến Back-end (combo)

( Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 2,299,000đ
Tại fedu (65%): 800,000đ
Tại freetuts (72%): 640,000đ
18-19: Học lập trình Back-end Php/MySQL theo mô hình MVC từ cơ bản – nâng cao (combo)

( Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 1,349,000đ
Tại fedu (55%): 599,000đ
Tại freetuts (64%): 480,000đ
09-15: Combo lập trình web Front-end từ Cơ bản – Nâng cao (combo)

( Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 1,349,000đ
Tại fedu (48%): 699,000đ
Tại freetuts (58%): 560,000đ
Thiết kế Powerpoint chuyên nghiệp

(Giảng viên: Trần Quang Vũ)

Gốc (0%): 499,000đ
Tại unica (0%): 499,000đ
Tại freetuts (57%): 210,000đ
Microsoft Excel 2013 nâng cao

(Giảng viên: Nguyễn Quang Vinh)

Gốc (0%): 499,000đ
Tại unica (0%): 499,000đ
Tại freetuts (57%): 210,000đ
Lập trình Web tốc độ cao, thời gian thực với NodeJS

(Giảng viên: Bá Ngọc Cương)

Gốc (0%): 1,000,000đ
Tại unica (30%): 699,000đ
Tại freetuts (58%): 420,000đ
Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ

(Giảng viên: Lê Quang Hải)

Gốc (0%): 599,000đ
Tại unica (0%): 599,000đ
Tại freetuts (57%): 252,000đ
Thành thạo với Google Spreadsheets

(Giảng viên: Đinh Thế Hùng)

Gốc (0%): 499,000đ
Tại unica (0%): 499,000đ
Tại freetuts (57%): 210,000đ
Chinh phục excel công sở

(Giảng viên: Nguyễn Thành Đông)

Gốc (0%): 599,000đ
Tại unica (0%): 599,000đ
Tại freetuts (57%): 252,000đ
Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 750,000đ
Tại unica (6%): 699,000đ
Tại freetuts (58%): 315,000đ
Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Gốc (0%): 599,000đ
Tại unica (0%): 599,000đ
Tại freetuts (57%): 252,000đ
Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Gốc (0%): 599,000đ
Tại unica (0%): 599,000đ
Tại freetuts (57%): 252,000đ
Chế tạo Robot dò đường

(Giảng viên: Phan Hoàng Anh)

Gốc (0%): 800,000đ
Tại unica (25%): 599,000đ
Tại freetuts (58%): 336,000đ
Học HTML5/CSS3, BOOTSTRAP 4 và học cắt Web từ file thiết kế

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Gốc (0%): 700,000đ
Tại unica (14%): 599,000đ
Tại freetuts (58%): 294,000đ
Thiết kế Web chuẩn SEO bằng Wordpress cho người mới bắt đầu

(Giảng viên: David Thanh )

Gốc (0%): 800,000đ
Tại unica (12%): 699,000đ
Tại freetuts (58%): 336,000đ
Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

(Giảng viên: Đặng Kim Thi)

Gốc (0%): 800,000đ
Tại unica (6%): 749,000đ
Tại freetuts (58%): 336,000đ
Lập trình Android toàn tập

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại unica (0%): 699,000đ
Tại freetuts (57%): 294,000đ
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint

(Giảng viên: Nguyễn Đức Thanh)

Gốc (0%): 599,000đ
Tại unica (0%): 599,000đ
Tại freetuts (57%): 252,000đ
Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel

(Giảng viên: Bùi Đình Sa)

Gốc (0%): 699,000đ
Tại unica (0%): 699,000đ
Tại freetuts (57%): 294,000đ
Thành thạo Microsoft Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao

(Giảng viên: Nguyễn Quang Vinh)

Gốc (0%): 599,000đ
Tại unica (0%): 599,000đ
Tại freetuts (57%): 252,000đ
Lập trình Matlab

(Giảng viên: Tạ Đức Hải)

Gốc (0%): 500,000đ
Tại unica (20%): 399,000đ
Tại freetuts (58%): 210,000đ
THÀNH THẠO Kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày - Học xong LÀM NGAY

(Giảng viên: Nguyễn Lê Hoàng)

Gốc (0%): 800,000đ
Tại unica (37%): 499,000đ
Tại freetuts (58%): 336,000đ
Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

(Giảng viên: Võ Đức Thiện)

Gốc (0%): 1,499,000đ
Tại unica (40%): 899,000đ
Tại freetuts (57%): 630,000đ
Học lập trình C/C++ TỪ A - Z

(Giảng viên: Dương Tích Đạt )

Gốc (0%): 599,000đ
Tại unica (0%): 599,000đ
Tại freetuts (57%): 252,000đ
Tự chế tạo máy bay điều khiển từ xa RC

(Giảng viên: Nguyễn Thế Phương)

Gốc (0%): 599,000đ
Tại unica (0%): 599,000đ
Tại freetuts (57%): 252,000đ
Powerpoint - Những điều bạn chưa biết

(Giảng viên: Nguyễn Thành Trung)

Gốc (0%): 599,000đ
Tại unica (0%): 599,000đ
Tại freetuts (57%): 252,000đ
Học thực hành kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế

(Giảng viên: Ân Thanh Tuấn)

Gốc (0%): 399,000đ
Tại unica (0%): 399,000đ
Tại freetuts (57%): 168,000đ
Chế tạo cánh tay robot điều khiển bằng máy tính

(Giảng viên: Phan Hoàng Anh)

Gốc (0%): 899,000đ
Tại unica (0%): 899,000đ
Tại freetuts (57%): 378,000đ
Kế toán thuế của doanh nghiệp

(Giảng viên: Thiều Kim Cường)

Gốc (0%): 700,000đ
Tại unica (14%): 599,000đ
Tại freetuts (58%): 294,000đ