GIAO DIỆN
CƠ BẢN
TÌM KIẾM
BIỂU ĐỒ
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các hàm ngày tháng (Date & Time) trong Excel

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm DATE & TIME trong Excel. Excel có sẵn nhiều hàm xử lý thời gian giúp chúng ta có thể đánh dấu dữ liệu theo thời gian một cách nhanh chóng. Tuy vậy cũng có nhiều hàm rất hữu ích mà bạn không biết và ít khi sử dụng, nên trong bài viết tìm hiểu các hàm xử lý Date và Time này mình sẽ tổng hợp lại để giúp bạn dễ dàng tìm hiểu hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm Year, Month, Day

Để tách các giá trị year, month, day trong một ngày cụ thể nào đó thì ta thường dùng 3 hàm xử lý là hàm YEAR, hàm MONTH và hàm DAY.

Cú pháp:

YEAR(Serial_number)
MONTH(Serial_number)
DAY(Serial_number)

Trong đó: Serial_number là con số đại diện cho một ngày cụ thể nào đó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Vi dụ: Để lấy được năm của một ngày có định dạng mm/dd/yyyy, sử dụng hàm YEAR.

YEAR(A1)

year function png

Kết quả trả về ở ô B1 là 2016

2. Hàm Date

Định dạng kết quả trả về của hàm DATE phụ thuộc vào định dạng mà bạn nhập vào. Ví dụ bạn nhập bạn nhập ngày - tháng - năm thì kết quả nó trả về là ngày - tháng - năm. Ngược lại bạn nhập vòa vào tháng - ngày - năm thì nó trả về là tháng - ngày - năm.

Cú pháp:

DATE(year,month,day)                                                                            

Ví dụ: Để cộng thêm một số ngày vào một ngày có định dạng mm/dd/yyyy, sử dụng công thức đơn giản như sau.

= CELL có định dạng mm/dd/yyyy + number (số ngày)

add days png

Ví du trên ta thấy cho ngày 23 và muốn tìm ngày 28 thì ta cộng thêm 5 vào ngày 23.

Trên là ví dụ cộng thêm ngày. Giả sử bây giờ bạn cần cộng thêm cả năm, tháng và ngày thì sẽ sử dụng hàm DATE.

Ví dụ: Cho ngày 23/6/2016 muốn tìm ngày 9/1/2020 ta sử dụng:

DATE(year(A1)+4, Month(A1)+2, day(A1)+9)

add years months days png

Lưu ý: Hàm DATE bao gồm ba đối số năm, tháng ngày. Excel sẽ tự nhận biết được rằng tháng 8 (6+2=8=August) có 31 ngày nên sẽ tự chuyển sang tháng tiếp theo (Ví dụ 23 August + 9 days = 1 September).

3. Hàm Current Date & Time

Hàm Current Date & Time là hàm trả về ngày tháng năm và giờ phút giây hiện tại. Giả sử lúc bạn nhập là 15:30:30 thì kết quả nó sẽ trả về là 15:30:30.

Cú pháp:

Now()

now function png

Ấn vào một ô bất kỳ trong Excel với cú pháp =now() sẽ hiện ra ngày, tháng, năm và thời gian hiện tại lúc đó, như trên hình là 10:43 vàngày 2/23/2017.

4. Hàm Hour, Minute, Second

Các hàm này dùng để lấy phần giờ, phần phút và phần giây của một giá trị thời gian nào đó.

Cú pháp:

HOUR(serial_number) 
MINUTE(serial_number)
SECOND (serial_number) 

Trong đó: Serial_number là biểu thức thời gian hoặc một con số chỉ thời gian.

Ví dụ: Cho giá trị của CELL A1 là 6:45:17, hãy lấy phần giờ cảu ô tính này.

=HOUR(A1)

hour function png

Như vậy kết quả sẽ trả về là 6.

5. Hàm Time Function

Muốn thêm số giờ, số phút, số giây vào biểu thức thời gian trong Excel ta sử dụng hàm TIME.

Cú pháp:

TIME(HOUR, MINUTE, SECOND)

Ví dụ: Cho số liệu trong bảng tính là 6:45:17, hãy sử dụng hàm TIME tìm 8:56:27

=Time(hour(A1)+2, minute(A1)+10, second(A1)+70)

add hours minutes seconds png

Kết quả là 8:56:27, đây cũng là kết quả cần tìm.

Như vậy là mình đã giới thiệu qua cách sử dụng một số hàm DATE & TIME trong Excel, các hàm này được sử dụng rất thường xuyên nên hy vọng bạn hiểu và biết các áp dụng nó vào thực tế.

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top