PYTHON UNIT TESTING
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu tổng quan về các phương thức assert trong mô-đun unittest của Python để thực hiện kiểm thử đơn vị. Các phương thức assert giúp kiểm tra tính đúng đắn của mã nguồn thông qua các điều kiện cụ thể, từ đó đảm bảo rằng các chức năng của ứng dụng hoạt động như mong đợi. Mình sẽ tìm hiểu các phương thức assert phổ biến nhất và cách sử dụng chúng để nâng cao hiệu quả và độ chính xác của các kiểm thử đơn vị.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về các phương thức assert của Python Unittest

Lớp TestCase của mô-đun unittest cung cấp nhiều phương thức assert để kiểm thử. Bảng sau đây liệt kê các phương thức assert được sử dụng phổ biến nhất:

Phương thức Kiểm tra điều kiện
assertEqual(x, y, msg=None) x == y
assertNotEqual(x, y, msg=None) x != y
assertTrue(x, msg=None) bool(x) là True
assertFalse(x, msg=None) bool(x) là False
assertIs(x, y, msg=None) x là y
assertIsNot(x, y, msg=None) x không là y
assertIsNone(x, msg=None) x là None
assertIsNotNone(x, msg=None) x không là None
assertIn(x, y, msg=None) x có trong y
assertNotIn(x, y, msg=None) x không có trong y
assertIsInstance(x, y, msg=None) isinstance(x, y)
assertNotIsInstance(x, y, msg=None) không isinstance(x, y)

Tất cả các phương thức này đều có tham số tùy chọn msg kiểu chuỗi. Thông điệp msg sẽ được hiển thị trong kết quả kiểm thử nếu kiểm thử thất bại.

Các phương thức assert sau đây kiểm tra ngoại lệ, cảnh báo và thông điệp log:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phương thức Kiểm tra điều kiện
assertRaises(exc, fun, *args, **kwds) fun(*args, **kwds) gây ra exc
assertRaisesRegex(exc, r, fun, *args, **kwds) fun(*args, **kwds) gây ra exc và thông điệp khớp với regex r
assertWarns(warn, fun, *args, **kwds) fun(*args, **kwds) gây ra warn
assertWarnsRegex(warn, r, fun, *args, **kwds) fun(*args, **kwds) gây ra warn và thông điệp khớp với regex r
assertLogs(logger, level) Khối with ghi log trên logger với mức tối thiểu
assertNoLogs(logger, level) Khối with không ghi log trên logger với mức tối thiểu

Bảng sau đây liệt kê các phương thức assert thực hiện kiểm tra cụ thể hơn:

Phương thức Kiểm tra điều kiện
assertAlmostEqual(x, y) round(x-y, 7) == 0
assertNotAlmostEqual(x, y) round(x-y, 7) != 0
assertGreater(x, y) x > y
assertGreaterEqual(x, y) x >= y
assertLess(x, y) x < y
assertLessEqual(x, y) x <= y
assertRegex(s, r) r.search(s)
assertNotRegex(s, r) not r.search(s)
assertCountEqual(x, y) x và y có cùng số lượng phần tử và số lần xuất hiện giống nhau

Trong các hướng dẫn tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về các phương thức assert của unittest và cách sử dụng chúng hiệu quả. Việc nắm vững các phương thức này sẽ giúp bạn viết các kiểm thử đơn vị chính xác và mạnh mẽ hơn, từ đó nâng cao chất lượng và độ tin cậy của mã nguồn. Hãy cùng tiếp tục khám phá để trở thành một chuyên gia trong việc kiểm thử phần mềm bằng Python.

Cùng chuyên mục:

Cách dừng Luồng trong Python

Cách dừng Luồng trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Top