Python căn bản

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Python căn bản nằm trong chuyên mục Python, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Introduction
Hướng dẫn download và cài đặt python trên window
Biến - các kiểu dữ liệu - các toán tử trong python
Chuyển đổi và kép kiểu dữ liệu trong Python
Flow Control
Câu Lệnh (mệnh đề) if else trong python
Vòng lặp While trong Python
Vòng lặp For trong Python
Lệnh break và continue trong Python
Functions
Tìm hiểu function trong Python
Tham số của function trong Python
Hàm đệ quy trong Python
Anonymous/Lambda Function trong Python
Biến toàn cục và biến cục bộ trong Python
Datatypes
Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python
Kiểu dữ liệu number trong Python
Kiểu dữ liệu List (array) trong Python
Kiểu dữ liệu Tuple trong Python
Kiểu dữ liệu String trong Python
Kiểu dữ liệu Set trong Python
Files
Xử lý file trong Python
Object & Class
Module trong Python
Exceptions trong Python
Regex
Regular Expressions trong Python
Advanced Topics
Sơ lược Date/Time trong Python
Date and time
MySQL
Giới thiệu MySQL Python Connector
Kết nối MySQL với Python bằng hai cách khác nhau
Select dữ liệu MySQL bằng Python
Insert dữ liệu MySQL trong Python
Update MySQL trong Python
Delete MySQL trong Python

Đây là series học Python căn bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu về Python. Như các bạn biết, Python là ngôn ngữ tương đối dễ học và rất mạnh mẽ, nó có cấu trúc đơn giản với cách tiếp cận dễ dàng nhưng lại rất hiểu quả trong lập trình uhướng đối tượng. Với điểm mạnh này thì Python là ngôn ngữ lý tưởng để phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau.

Việc học Python cũng tương đối dễ, hiện nay có rất nhiều tài liệu ở tiếng Anh, còn ở tiếng Việt thì hiện tại vẫn rất ít, vì vậy hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những bài viết về Python căn bản tại đây bằng tiếng Việt để giúp các bạn dễ dàng học tập hơn.

Trong quá trình biên tập vẫn không tránh khỏi những sai sót, rất mong các bạn thông cảm. Đặc biệt bài viết được biên tập lại từ nhiều nguồn như TutorialsPoint, W3C.