INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Python căn bản

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Python căn bản, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Python căn bản.

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Đây là series học Python căn bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu về Python. Như các bạn biết, Python là ngôn ngữ tương đối dễ học và rất mạnh mẽ, nó có cấu trúc đơn giản với cách tiếp cận dễ dàng nhưng lại rất hiểu quả trong lập trình uhướng đối tượng. Với điểm mạnh này thì Python là ngôn ngữ lý tưởng để phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau.

Việc học Python cũng tương đối dễ, hiện nay có rất nhiều tài liệu ở tiếng Anh, còn ở tiếng Việt thì hiện tại vẫn rất ít, vì vậy hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những bài viết về Python căn bản tại đây bằng tiếng Việt để giúp các bạn dễ dàng học tập hơn.

Trong quá trình biên tập vẫn không tránh khỏi những sai sót, rất mong các bạn thông cảm. Đặc biệt bài viết được biên tập lại từ nhiều nguồn như TutorialsPoint, W3C.

+PYTHON CĂN BẢN
» Introduction
1 Hướng dẫn download và cài đặt python trên Window (Win 7 / Win 10)
2 Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python
3 Cách khai báo biến trong Python
4 Cách tạo comment trong Python
5 Các kiểu dữ liệu trong Python
6 Cách ép kiểu dữ liệu trong Python
7 Các toán tử trong Python
» Flow Control
8 Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python
9 Bài tập Python: Vòng lặp trong Python
10 Câu lệnh if else trong python
11 Vòng lặp For trong Python
12 Vòng lặp While trong Python
13 Lệnh break và continue trong Python
14 Bài tập Python về lưu đồ thuật toán cơ bản
» Functions
15 Hàm String format_map() trong Python
16 Bài tập Python: Hàm trong Python
17 Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python
18 Đối số hàm trong Python
19 Hàm String isalpha() trong Python
20 Hàm String isdecimal() trong Python
21 Hàm String isidentifier() trong Python
22 Hàm String islower() trong Python
23 Hàm String istitle() trong Python
24 Hàm String isupper() trong Python
25 Hàm String join() trong Python
26 Hàm String ljust() trong Python
27 Hàm String rjust() trong Python
28 Hàm String lower() trong Python
29 Hàm String upper() trong Python
30 Hàm String swapcase() trong Python
31 Hàm String lstrip() trong Python
32 Hàm String rstrip() trong Python
33 Hàm String maketrans() trong Python
34 Hàm String rpartition() trong Python
35 Hàm String translate() trong Python
36 Hàm String replace() trong Python
37 Hàm String rfind() trong Python
38 Hàm String rindex() trong Python
39 Hàm String split() trong Python
40 Hàm String rsplit() trong Python
41 Hàm String splitlines() trong Python
42 Hàm String startswith() trong Python
43 Hàm String title() trong Python
44 Hàm String zfill() trong Python
45 Cách dùng function trong Python
46 Hàm đệ quy trong Python
47 Hàm lambda trong Python
48 Biến toàn cục và biến cục bộ trong Python
49 Bài tập Python: Thực hành tạo hàm trong Python
» Datatypes
50 Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python
51 Kiểu dữ liệu và toán tử Boolean trong Python
52 Bài tập Python: Kiểm tra và xử lý dữ liệu Boolean
53 Lệnh Pass trong Python
54 Kiểu dữ liệu number trong Python
55 Kiểu dữ liệu String trong Python
56 Kiểu List (mảng) trong Python
57 Kiểu dữ liệu Tuple trong Python
58 Kiểu dữ liệu Set trong Python
59 Dictionary trong Python: Kiểu dữ liệu từ điển
60 Exceptions trong Python, xử lý lỗi đơn giản
61 Bài tập Python: Thực hành với các kiểu dữ liệu
» Object & Class
62 Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python
63 Module trong Python: Cách tạo và sử dụng Module có sẵn
64 Package trong Python: Có gì khác với module
65 Class trong Python (lập trình hướng đối tượng OOP)
66 Hàm khởi tạo trong Python, khi nào thì nên dùng?
67 Kế thừa trong Python
68 Giải thích đa kế thừa trong Python
69 Setter và Getter trong Python
70 Override trong Python (Ghi đè trong kế thừa)
71 Interface trong Python
72 Bài tập Python: Module / Object / Class
» Advanced Topics
73 Iterators trong Python
74 Generator trong Python
75 Cách dùng list comprehension trong Python
76 Hàm closure trong Python
77 Higher Order Functions trong Python
78 Decorator trong Python
79 Xử lý file và thư mục trong Python
80 Sơ lược Date/Time trong Python
» Bổ sung
81 Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí
82 Các câu hỏi thường gặp trong Python
83 Built-in Functions trong Python
84 Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python
85 Regular Expressions trong Python

Bài xem nhiều

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

C là ngôn ngữ rất khó tính, bạn không thể gán dữ liệu kiểu float…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng…

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thuật toán tính…

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã…

Lệnh cin và cout trong C++

Lệnh cin và cout trong C++

Thư viện nhập xuất trong C cũng như rong C++ có tên là iostream.h, vì…

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random number generator (RNG) là một số được tạo ra ngẫu nhiên từ máy tính,…

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

Chúng ta sẽ cùng nhau tim hiểu về các khai niệm cũng như các sự…

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Trong bài này mình sẽ trình bày thuật toán để kiểm tra một số có…

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Mỗi loại cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng một namespace tương ứng, trong trường…

Mảng hai chiều trong Java

Mảng hai chiều trong Java

Trong bài trước, các bạn đã được tìm hiểu về mảng một chiều trong Java.…

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Hàm trong C++ là tập hợp nhiều câu lệnh để thực hiện một chức năng…

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Để bắt đầu tìm hiểu C++ thì bắt buộc bạn phải hiểu hai khái niệm…

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo form thêm, sửa ...

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Chúng ta sẽ quản lý sinh viên với các thông tin cần thiết và các…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán tìm kiếm nhị…

Top