INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String isupper() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm isupper() trong Python. Hàm này cho phép mình kiểm tra xem một chuỗi có chứa chữ cái hoa hay không. Ta sẽ cùng nhau khám phá cú pháp và ví dụ minh họa cách sử dụng hàm isupper().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm isupper() trong Python

Cú pháp của hàm isupper() như sau:

string.isupper()

Trong đó:

  • string: Chuỗi mà mình muốn kiểm tra.

Hàm isupper() trả về kết quả là True nếu tất cả các ký tự trong chuỗi là chữ cái hoa, và False nếu có ít nhất một ký tự không phải là chữ cái hoa.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về cách sử dụng hàm isupper()

Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm isupper():

Ví dụ 1:

text = "HELLO"
result = text.isupper()
print(result)

Kết quả:

True

Trong ví dụ này, mình kiểm tra xem chuỗi "HELLO" có phải chỉ chứa các chữ cái hoa hay không. Kết quả trả về là True, vì tất cả các ký tự trong chuỗi đều là chữ cái hoa.

Ví dụ 2:

text = "Hello"
result = text.isupper()
print(result)

Kết quả:

False

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello" chứa ký tự chữ cái hoa đầu tiên "H", nhưng các ký tự sau đó "e", "l", "l", "o" không phải là chữ cái hoa. Do đó, kết quả trả về là False.

Ví dụ 3:

text = "12345"
result = text.isupper()
print(result)

Kết quả:

False

Trong ví dụ này, chuỗi "12345" không chứa bất kỳ chữ cái nào, vì vậy kết quả trả về là False.

Hàm isupper() trong Python rất hữu ích khi bạn cần kiểm tra xem một chuỗi có chứa chữ cái hoa hay không. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm vững kiến thức về cú pháp và ứng dụng của hàm isupper() trong Python.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top