Home > Python > Python căn bản > Bài tập Python: Thực hành với các kiểu dữ liệu

Bài tập Python: Thực hành với các kiểu dữ liệu

Trong bài này mình sẽ tổng hợp các bài tập Python thực hành với các kiểu dữ liệu như kiểu mảng list, tuple, set, dictionary. Đây là những bài tập ở mức cơ bản dành cho newbie.

Để làm được những bài này thì bạn phải có kiến thức nền tảng về Python, vì vậy đừng quên học toàn bộ những nội dung kiến thức ở các bài trước nhé, nhất là kiến thức lệnh rẻ nhánh và vòng lặp.

Danh sách bài viết
In ra các số chẵn trong mảng bằng Python
Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng Python
Sự khác nhau giữa mảng, tuple, dictionary và set trong Python
Sắp xếp mảng tăng / giảm dần bằng Python
Chương trình quản lý sinh viên Python lưu mảng và dictionary

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP