INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String title() trong Python

Hàm title() cho phép chúng ta định dạng chuỗi bằng cách chuyển đổi chữ hoa đầu từng từ trong chuỗi. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cú pháp và ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm title() trong Python.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm title() trong Python

Cú pháp của hàm title() như sau:

string.title()

Trong đó, string là chuỗi mà chúng ta muốn định dạng. Hàm title() sẽ trả về một bản sao của chuỗi gốc với chữ hoa đầu từng từ.

Ví dụ trong hàm title()

Hãy xem một số ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm title().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ 1:

string = "chào mừng đến với python"
print(string.title())

Kết quả:

Chào Mừng Đến Với Python

Trong ví dụ này, chuỗi ban đầu là "chào mừng đến với python". Khi chúng ta áp dụng phương thức title() lên chuỗi này, chữ hoa sẽ được áp dụng đến đầu từng từ, và kết quả trả về là "Chào Mừng Đến Với Python".

Ví dụ 2:

string = "tôi yêu lập trình"
print(string.title())

Kết quả:

Tôi Yêu Lập Trình

Trong ví dụ này, chuỗi ban đầu là "tôi yêu lập trình". Hàm title() sẽ chuyển đổi chữ hoa đầu từng từ, và kết quả trả về là "Tôi Yêu Lập Trình".

Ví dụ 3:

string = "hello world"
print(string.title())

Kết quả:

Hello World

Trong ví dụ này, chuỗi ban đầu là "hello world". Sau khi áp dụng hàm title(), chữ hoa sẽ được áp dụng đến đầu từng từ, và kết quả trả về là "Hello World".

Hàm title() trong Python là một công cụ mạnh mẽ để định dạng chuỗi bằng cách chuyển đổi chữ hoa đầu từng từ. Bằng cách sử dụng hàm này, mình có thể tạo ra các chuỗi có định dạng chuyên nghiệp và đẹp mắt. Việc sử dụng hàm title() đơn giản và dễ dàng, chỉ cần gọi phương thức trên chuỗi và lưu kết quả vào biến hoặc in ra màn hình.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top