INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String isalpha() trong Python

Hàm isalpha() là một phương thức dùng để kiểm tra xem một chuỗi có chứa chỉ chữ cái không. Hàm này trả về True nếu tất cả các ký tự trong chuỗi là chữ cái, ngược lại trả về False. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm isalpha() và đi qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm isalpha() trong Python

Cú pháp của hàm isalpha() như sau:

string.isalpha()

Trong đó:

  • string là chuỗi mà bạn muốn kiểm tra.

Hàm isalpha() trả về kết quả là True nếu tất cả các ký tự trong chuỗi string là chữ cái. Nếu có ít nhất một ký tự không phải chữ cái, hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm isalpha()

Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu cách sử dụng hàm isalpha():

Ví dụ 1:

text = "Hello"
result = text.isalpha()
print(result)

Kết quả:

True

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello" chỉ chứa chữ cái, nên kết quả trả về là True.

Ví dụ 2:

text = "Hello123"
result = text.isalpha()
print(result)

Kết quả:

False

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello123" chứa chữ cái và số, không chỉ chứa chữ cái mà isalpha() yêu cầu, nên kết quả trả về là False.

Ví dụ 3:

text = "12345"
result = text.isalpha()
print(result)

Kết quả:

False

Trong ví dụ này, chuỗi "12345" chỉ chứa số, không chứa chữ cái, nên kết quả trả về là False.

Kết bài viết

Hàm isalpha() trong Python là một công cụ hữu ích để kiểm tra xem một chuỗi có chứa chỉ chữ cái không. Bằng cách sử dụng isalpha(), bạn có thể dễ dàng kiểm tra tính hợp lệ của chuỗi, đảm bảo rằng nó chỉ chứa các chữ cái mà bạn mong muốn. Hàm isalpha() là một phương thức quan trọng trong xử lý chuỗi trong Python, đặc biệt khi bạn muốn kiểm tra và xử lý các từ và câu trong văn bản.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top