INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String rstrip() trong Python

Hàm rstrip() trong Python là một công cụ hữu ích để loại bỏ các khoảng trắng hoặc ký tự chỉ định khỏi cuối của một chuỗi. Điều này giúp mình làm sạch dữ liệu và chuẩn hóa định dạng chuỗi. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm rstrip() và cung cấp một số ví dụ nâng cao để hiểu rõ hơn về khả năng của nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm rstrip() trong Python

Cú pháp của hàm rstrip() rất đơn giản:

string.rstrip([characters])

Trong đó:

  • string: Chuỗi mà chúng ta muốn loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự chỉ định từ cuối.
  • characters (tùy chọn): Ký tự hoặc chuỗi ký tự mà chúng ta muốn loại bỏ từ cuối chuỗi. Nếu không được cung cấp, hàm rstrip() sẽ loại bỏ các khoảng trắng từ cuối.

Hàm rstrip() sẽ trả về một chuỗi mới, trong đó các khoảng trắng hoặc ký tự chỉ định từ cuối chuỗi đã được loại bỏ.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ của hàm rstrip()

Hãy xem qua một số ví dụ nâng cao để hiểu rõ hơn về khả năng của hàm rstrip():

Ví dụ 1: Loại bỏ các khoảng trắng từ cuối chuỗi

text = "Hello World     "
result = text.rstrip()
print(result)

Kết quả:

Hello World

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello World " có một số khoảng trắng ở cuối. Bằng cách sử dụng hàm rstrip(),mình loại bỏ các khoảng trắng này và kết quả trả về là chuỗi "Hello World".

Ví dụ 2: Loại bỏ các ký tự chỉ định từ cuối chuỗi

text = "Hello World****"
result = text.rstrip("*")
print(result)

Kết quả:

Hello World

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello World****" có các ký tự "*" ở cuối. Bằng cách sử dụng hàm rstrip("*"), mình loại bỏ các ký tự này từ cuối chuỗi và kết quả trả về là chuỗi "Hello World".

Ví dụ 3: Loại bỏ nhiều ký tự chỉ định từ cuối chuỗi

text = "Hello World!?!?"
result = text.rstrip("!?")
print(result)

Kết quả:

Hello World

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello World!?!?" có các ký tự "!" và "?" ở cuối. Bằng cách sử dụng hàm rstrip("!?"),mình loại bỏ các ký tự này từ cuối chuỗi và kết quả trả về là chuỗi "Hello World".

Hàm rstrip() trong Python là một công cụ mạnh mẽ để loại bỏ các khoảng trắng hoặc ký tự chỉ định từ cuối chuỗi.Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan và có thể áp dụng hàm rstrip() vào các dự án lập trình của mình.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top