INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String swapcase() trong Python

Hàm swapcase() là một công cụ mạnh mẽ để chuyển đổi các ký tự trong chuỗi thành chữ hoa nếu ban đầu chúng là chữ thường và ngược lại. Điều này rất hữu ích khi chúng ta cần thay đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong một chuỗi. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm swapcase() và cung cấp một số ví dụ nâng cao để hiểu rõ hơn về khả năng của nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm swapcase() trong Python

Cú pháp của hàm swapcase() rất đơn giản:

string.swapcase()

Trong đó:

  • string: Chuỗi mà mình muốn chuyển đổi các ký tự chữ hoa thành chữ thường và ngược lại.

Hàm swapcase() sẽ trả về một chuỗi mới, trong đó các ký tự chữ hoa trong chuỗi gốc được chuyển thành chữ thường và các ký tự chữ thường được chuyển thành chữ hoa.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ nâng cao của hàm swapcase()

Hãy xem qua một số ví dụ nâng cao để hiểu rõ hơn về khả năng của hàm swapcase():

Ví dụ 1: Chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại

text = "HeLLo WoRLd"
result = text.swapcase()
print(result)

Kết quả:

hEllO wOrlD

Trong ví dụ này, chuỗi "HeLLo WoRLd" được chuyển đổi bằng cách sử dụng hàm swapcase(). Các ký tự chữ hoa được chuyển thành chữ thường và ngược lại. Kết quả trả về là chuỗi "hEllO wOrlD".

Ví dụ 2: Chuyển đổi ký tự đầu tiên của từng từ thành chữ hoa và ký tự còn lại thành chữ thường

text = "hello world"
result = ' '.join(word.capitalize() for word in text.split()).swapcase()
print(result)

Kết quả:

HELLO WORLD

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm split() để tách chuỗi thành danh sách các từ riêng biệt. Sau đó, chúng ta sử dụng vòng lặp và phương thức capitalize() để chuyển đổi ký tự đầu tiên của từng từ thành chữ hoa. Cuối cùng, mình sử dụng hàm swapcase() để chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại. Kết quả trả về là chuỗi "HELLO WORLD".

Hàm swapcase() trong Python là một công cụ mạnh mẽ để chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong một chuỗi.Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan và có thể áp dụng hàm swapcase() vào các dự án lập trình của mình.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top