INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String zfill() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm zfill() trong Python. Hàm này giúp ta thực hiện việc thêm các ký tự '0' vào đầu một chuỗi để làm cho độ dài của chuỗi đạt đến một giá trị nhất định. Mình sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm zfill() cùng với một số ví dụ cơ bản và nâng cao để hiểu rõ hơn về cách sử dụng nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm zfill() trong Python

Cú pháp của hàm zfill() như sau:

string.zfill(width)

Trong đó:

  • string là chuỗi mà mình muốn thêm các ký tự '0' vào đầu.
  • width là độ dài mà mình muốn đạt được cho chuỗi sau khi thêm các ký tự '0'.

Hàm zfill() trả về một chuỗi mới có độ dài bằng width, với các ký tự '0' được thêm vào đầu chuỗi string nếu cần thiết.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ cơ bản của hàm zfill()

Hãy xem một ví dụ cơ bản để hiểu cách sử dụng hàm zfill():

number = '7'
padded_number = number.zfill(3)
print(padded_number)

Kết quả đầu ra sẽ là:

007

Trong ví dụ trên, mình có một chuỗi number với giá trị '7'. Bằng cách gọi hàm zfill(3) trên chuỗi này, mình muốn đạt được độ dài 3 cho chuỗi sau khi thêm các ký tự '0'. Kết quả trả về là chuỗi '007', với hai ký tự '0' được thêm vào đầu chuỗi.

Ví dụ nâng cao của hàm zfill()

Hàm zfill() không chỉ hoạt động với các số nguyên như trong ví dụ trên, mà còn có thể áp dụng cho các chuỗi ký tự khác. Hãy xem một ví dụ nâng cao để thấy rõ điều này:

text = 'Python'
padded_text = text.zfill(10)
print(padded_text)

Kết quả đầu ra sẽ là:

0000Python

Trong ví dụ này, mình có một chuỗi text với giá trị 'Python'. Bằng cách gọi hàm zfill(10) trên chuỗi này, chúng ta muốn đạt được độ dài 10 cho chuỗi sau khi thêm các ký tự '0'. Kết quả trả về là chuỗi '0000Python', với bốn ký tự '0' được thêm vào đầu chuỗi.

Mình đã xem cú pháp của hàm, cùng với ví dụ cơ bản và nâng cao để hiểu cách sử dụng nó. Hàm zfill() là một công cụ hữu ích để điều chỉnh độ dài của chuỗi và thêm các ký tự '0' vào đầu. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về hàm zfill() và cách áp dụng nó vào các tình huống thực tế trong lập trình Python. Cảm ơn bạn đã đọc!

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top