INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String isidentifier() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm isidentifier() trong Python, một hàm đặc biệt được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có phải là một định danh hợp lệ hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm isidentifier() là một phương thức được áp dụng trực tiếp cho các đối tượng chuỗi trong Python. Nó được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có phải là một định danh hợp lệ hay không. Một định danh là một từ, tên biến hoặc tên hàm mà Python sử dụng để xác định một thực thể trong chương trình.

Cú pháp của hàm isidentifier()

Cú pháp của hàm isidentifier() như sau:

string.isidentifier()

Trong đó, string là chuỗi mà chúng ta muốn kiểm tra.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về của hàm isidentifier()

Hàm isidentifier() trả về True nếu chuỗi được kiểm tra là một định danh hợp lệ, và False nếu không phải.

Ví dụ về hàm isidentifier()

Hãy xem một số ví dụ sử dụng hàm isidentifier() để hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động:

Ví dụ 1:

string1 = "hello"
print(string1.isidentifier())  # Kết quả: True

Giải thích: Chuỗi "hello" không chỉ chứa các ký tự chữ cái, mà còn là một định danh hợp lệ trong Python.

Ví dụ 2:

string2 = "123abc"
print(string2.isidentifier())  # Kết quả: False

Giải thích: Chuỗi "123abc" bắt đầu bằng một con số, điều này không phù hợp với quy tắc đặt tên định danh trong Python.

Ví dụ 3:

string3 = "for"
print(string3.isidentifier())  # Kết quả: True

Giải thích: Mặc dù từ "for" là một từ khóa trong Python, nhưng nó cũng là một định danh hợp lệ và có thể được sử dụng.

Ví dụ 4:

string4 = "_private_var"
print(string4.isidentifier())  # Kết quả: True

Giải thích: Chuỗi "_private_var" bắt đầu bằng dấu gạch dưới và tiếp tục bằng các ký tự chữ cái, đây là một định danh hợp lệ.

Hy vọng bài viết này, giúp bạn hiểu về hàm isidentifier() trong Python, một công cụ hữu ích để kiểm tra xem một chuỗi có phải là một định danh hợp lệ hay không. Bằng cách sử dụng hàm này, chúng ta có thể đơn giản và nhanh chóng kiểm tra tính hợp lệ của các định danh trong chương trình Python.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top