INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String format_map() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm format_map() trong Python. Hàm này cho phép chúng ta thực hiện định dạng chuỗi sử dụng các giá trị từ một bản đồ dữ liệu (mapping). Mình sẽ khám phá cú pháp của hàm format_map() cùng với một số ví dụ cơ bản và nâng cao để hiểu rõ hơn về cách sử dụng nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm format_map() trong Python

Cú pháp của hàm format_map() như sau:

string.format_map(mapping)

Trong đó:

  • string là chuỗi mà mình muốn định dạng.
  • mapping là một đối tượng bản đồ dữ liệu (dictionary-like object) chứa các giá trị cho việc định dạng chuỗi.

Hàm format_map() thực hiện việc thay thế các giá trị trong chuỗi string dựa trên các cặp key-value trong mapping. Khi có một key trong mapping tương ứng với một placeholder trong chuỗi, giá trị tương ứng sẽ được chèn vào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ cơ bản của hàm format_map()

Hãy xem một ví dụ cơ bản để hiểu cách sử dụng hàm format_map():

person = {'name': 'Alice', 'age': 25}
message = 'My name is {name} and I am {age} years old.'
formatted_message = message.format_map(person)
print(formatted_message)

Kết quả đầu ra sẽ là:

My name is Alice and I am 25 years old.

Trong ví dụ trên, mình có một dictionary person với các cặp key-value tương ứng với tên và tuổi của một người. Bằng cách gọi hàm format_map(person) trên chuỗi message, mình thay thế các placeholder {name}{age} bằng các giá trị tương ứng từ person. Kết quả trả về là chuỗi 'My name is Alice and I am 25 years old.'

Ví dụ nâng cao của hàm format_map()

Hàm format_map() cũng cho phép mình sử dụng các đối tượng tùy chỉnh làm bản đồ dữ liệu. Hãy xem một ví dụ nâng cao để thấy rõ điều này:

class Data:
    def __init__(self, value):
        self.value = value

data = Data(42)
message = 'The answer is {data.value}.'
formatted_message = message.format_map(vars())
print(formatted_message)

Kết quả đầu ra sẽ là:

The answer is 42.

Trong ví dụ này, mình có một lớp Data với một thuộc tính value. Bằng cách gọi hàm format_map(vars()) trên chuỗi message, chúng ta thay thế placeholder {data.value} bằng giá trị của thuộc tính value trong đối tượng data. Kết quả trả về là chuỗi 'The answer is 42.'

MÌnh đã xem cú pháp của hàm, cùng với ví dụ cơ bản và nâng cao để hiểu cách sử dụng nó. Hàm format_map() là một công cụ mạnh mẽ để thực hiện định dạng chuỗi sử dụng các giá trị từ một bản đồ dữ liệu. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về hàm format_map() và cách áp dụng nó vào các tình huống thực tế trong lập trình Python. Cảm ơn bạn đã đọc!

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top