INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String istitle() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm istitle() trong Python. Hàm này cho phép kiểm tra xem một chuỗi có tuân theo quy tắc chữ hoa chữ đầu không. Ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cú pháp và xem ví dụ minh họa cụ thể.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm istitle() trong Python

Cú pháp của hàm istitle() như sau:

string.istitle()

Trong đó, string là chuỗi mà mình muốn kiểm tra.

Mô tả: Hàm istitle() trả về True nếu tất cả các từ trong chuỗi đều bắt đầu bằng chữ hoa và tiếp theo là các chữ cái thường. Nếu chuỗi không tuân theo quy tắc này, hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm istitle()

Hãy xem một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của hàm istitle().

Ví dụ 1:

string1 = "Hello World"
print(string1.istitle())  # Kết quả: True

string2 = "Hello world"
print(string2.istitle())  # Kết quả: False

Kết quả:

True
False

Trong ví dụ trên, string1 tuân theo quy tắc chữ hoa chữ đầu, vì vậy hàm istitle() trả về True. Trong khi đó, string2 không tuân theo quy tắc này, nên hàm istitle() trả về False.

Ví dụ 2:

string3 = "This Is A Title"
print(string3.istitle())  # Kết quả: True

string4 = "This is not a title"
print(string4.istitle())  # Kết quả: False

Kết quả:

True
False

Trong ví dụ này, string3 tuân theo quy tắc chữ hoa chữ đầu, nên hàm istitle() trả về True. string4 không tuân theo quy tắc này, do đó hàm istitle() trả về False.

Hàm istitle() trong Python là một công cụ hữu ích để kiểm tra xem một chuỗi có tuân theo quy tắc chữ hoa chữ đầu không. Bằng cách sử dụng hàm này, bạn có thể dễ dàng kiểm tra xem một chuỗi có phải là một tiêu đề hay không.Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top