INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Override trong Python (Ghi đè trong kế thừa)

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng Override trong Python, đây là phương pháp ghi đè phương thức trong các lớp kế thừa của Python.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ghi đè phương thức là một tính năng rất quan trọng trong lập trình hướng đối tượng OOP, nó cho phép một lớp con có thể viết lại các phương thức của lớp cha, tức là tạo một phương thức ở lớp con trùng tên với phương thức của lớp cha.

1. Override trong Python là gì?

Override là cách viết lại các method ở lớp cha trong lớp con, bằng cách áp dụng quy tắt gọi method trong kế thừa đó là: Khi bạn gọi một method thì Python sẽ tìm và gọi trong lớp con trước, nếu không có thì gọi ở lớp cha, nếu vẫn không có thì gọi đến lớp ông nội ...

Ví dụ: Giả sử mình khai báo lớp động vật Animal như sau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

class Animal:
  name : ""

  def move(self):
    pass

  def eat(self):
    pass

Bây giờ mình tạo một lớp Dog để kế thừa lớp Animal, sau đó viết lại phương thức move.

class Dog(Animal):
  def move(self):
    print('Con chó đi bốn chân')

Tiêp tục, mình viêt class Duck kế thừa từ lớp Animal.

class Duck(Animal):
  def move(self):
    print('Con vịt đi hai chân')

Như vậy, phương thức move ở lớp Animal sẽ có cách hoạt động khác nhau và chúng tùy vào loại động vật.

 • Chó thì đi 4 chân
 • Vịt thì đi 2 chân

Nếu sử dụng chung hàm move Animal thì không đáp ứng được yêu cầu của bài toán. Đây là một ví dụ điển hình để trả lời cho câu hỏi "khi nào nên sử dụng override trong Python?".

2. Cách gọi đến phương thức bị Override ở lớp cha

Trong Python, khi bạn ghi đè overide thì method bị override ở lớp cha sẽ hết tác dụng. Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn cần gọi đến method bị override đó thì hãy sử dụng cách sau:

class Animal:
  name : ""

  def move(self):
    print('Động vật chuẩn bị đi')

  def eat(self):
    pass

class Dog(Animal):
  def move(self):
    Animal.move(self) # Gọi đến method move của lớp cha
    print('Con chó đi bốn chân')

# Cách dùng
t = Dog()
t.move()

Kết quả:

ket qua override python 1 JPG

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng hàm supper() như sau:

super().move() # Gọi đến method move của lớp cha

3. Override trong kế thừa nhiều lớp

Như mình đa nói ở những bài học trước, việc gọi đến các method trong kế thừa sẽ áp dụng quy tắc: Lớp con -> Lớp cha -> Lớp ông nội.

Nên khi bạn muốn override method ở lớp ông nội thì cũng làm như bình thường, có điều nếu bạn muốn gọi đếm hàm bị override đó thì sử dụng tên class và trỏ tới đúng method đó.

Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

class Parent():

  def show(self):
    print("Cha")

class Child(Parent):
  def show(self):
    print("Con")

class GrandChild(Child):
  def show(self):
    Parent.show(self)
    print("Cháu")

# Chương trình chính
g = GrandChild()
g.show()

Kết quả:

ket qua override python 2 JPG

Trên là cách sử dụng Override trong Python, hy vọng qua bài này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp ghi đè method trong Python.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top