INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Biến toàn cục và biến cục bộ trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến cục bộbiến toàn cục trong Python. Đây là hai phạm vi hoạt động chủ yếu của một biến trong Python, vì vậy bạn phải hiểu để sủ dụng cho đúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đọc đến bài này thì chắc chắn bạn đã hiểu cách tạo hàm trong Python rồi nhỉ? Bạn cũng biết việc sử dụng biến trong một hàm là quá bình thường. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu bạn khai báo tên biến trong hàm trùng với tên của một biến nằm bên ngoài hàm?

Rất đơn giản, chỉ cần biết phạm vi hoạt động của biến là bạn sẽ hiểu được cách hoạt động của Python.

1. Biến toàn cục trong Python là gì?

Trong Python, một biến được khai báo bên ngoài hàm hoặc trong phạm vi toàn cục được gọi là biến toàn cục. Điều này có nghĩa, biến toàn cục có thể được truy cập bên trong hoặc bên ngoài hàm.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Biến toàn cục có tên gọi là Global Variable.

Hãy xem một ví dụ về cách tạo một biến toàn cục trong Python.

Global Variable
x = "Học Python tại Freetuts.net"

def foo():
  print("Trong hàm:", x)
foo()
print("Ngoài hàm:", x)

Khi chạy chương trình này thì kết quả sẽ như sau:

Trong hàm : Học Python tại Freetuts.net
Ngoài hàm: Học Python tại Freetuts.net

Trong đoạn code trên thì biến x là biến toàn cục bởi nó được khai báo bên ngoài hàm, nằm tại vị trí cấp cao nhất của ứng dụng. Giống như Javascript, trong hàm có thể sử dụng biến cục bộ mà không cần phải thông qua việc truyền tham số.

Khi sử dụng biến toàn cục bên trong một hàm thì bạn không được thay đổi giá trị cho biến. Như ví dụ dưới đây là sai, bởi vì mình đã thay đổi giá trị cho biến x.

x = 10

def foo():
  x = x * 2
  print(x)
foo()

Khi chạy chương trình thì sẽ bị lỗi như sau:

UnboundLocalError: local variable 'x' referenced before assignment

Lý do là đây: Vì bên trong hàm foo() bạn đã thay đổi giá trị cho biến x nên mặc nhiên nó sẽ hiểu biến x là biệc cục bộ, mà biến cục bộ thì đoạn code x = x * 2 sẽ sai vì biến x chưa được khai báo.

Để giải quyết vấn đề này thì bạn sử dụng từ khóa global nhé.

x = 10

def foo():
  global x
  x = x * 2
  print(x)

# In giá trị 20
foo()

# In giá trị 20 vì x = 20
print(x)

Như bạn thấy, biến cục bộ x đã bị thay đổi bên trong hàm foo.

2. Biến cục bộ trong Python là gì?

Trong Python, biến cục bộ được hiểu là biến được khai báo bên trong hàm hoặc phạm vi cục bộ, những biến này gọi là biến cục bộ.

Biến cục bộ có tên gọi là Local Variable.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

def foo():
  y = "local"

foo()

# Lệnh này sai vì biến y không tồn tại
print(y)

Do biến y là biến cục bộ nằm bên trong hàm foo() nên đoạn code print(y) là sai, bạn không thể sử dụng biến cục bộ ở bên ngoài hàm được.

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

NameError: name 'y' is not defined

3. Từ khóa global trong Python

Mình đã lấy một ví dụ về từ khóa Global ở phần 1 rồi, tuy nhiên mình sẽ giải thích nó kỹ hơn một chút qua phần này nhé.

Để tường minh trong việc sử dụng biến cục bộ trong hàm thì Python cung cấp từ khóa global, khi khai báo từ khóa này cho một biến bất kì thì trình biên dịch sẽ tự hiểu biến đó sẽ trỏ tới một biến cục bộ nằm bên ngoài hàm.

Ví dụ: Sử dụng từ khóa global

x = "global"

def foo():
  global x
  y = "local"
  x = x * 2
  print(x)
  print(y)
  
foo()

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

global global 
local

Khi chúng ta thay đổi giá trị cho biến được khai báo global nằm ở trong hàm thì giá trị của biến đó sẽ thay đổi theo. Xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn.

x = 5

def plusNum():
  global x
  x = x * 2

plusNum()
print(x) # kết quả là 10

plusNum()
print(x) # kết quả là 20

plusNum()
print(x) # kết quả là 40

Xem hình:

bien toan cuc JPG

4. Lời kết

Khó khăn nhất là việc khai báo trùng tên ở biến toàn cục và biến cục bộ, vì vậy lời khuyên bạn nên sử dụng biến một cách khoa học, khai báo bằng tham số truyền vào nếu muốn sử dụng biến toàn cục ở bên trong hàm.

Như vậy là mình đã giới thiệu xong khái niệm về biến cục bộ và biến toàn cục trong Python, hy vọng bạn sẽ hiểu ý nghĩa của từng loại biến để sử dụng cho đúng mục đích.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Top