INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String upper() trong Python

Hàm upper() trong Python là một phương thức cực kỳ hữu ích để chuyển đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi thành chữ hoa. Ngoài việc sử dụng cơ bản để chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa, mình cũng có thể áp dụng hàm upper() vào nhiều tình huống khác nhau để thực hiện các xử lý phức tạp hơn. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm upper() và cung cấp một số ví dụ nâng cao để hiểu rõ hơn về khả năng của nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm upper() trong Python

Cú pháp của hàm upper() đơn giản như sau:

string.upper()

Trong đó:

  • string: Chuỗi mà chúng ta muốn chuyển đổi thành chữ hoa.

Hàm upper() sẽ trả về một chuỗi mới, trong đó tất cả các ký tự trong chuỗi gốc được chuyển đổi thành chữ hoa.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ nâng cao của hàm upper()

Hãy xem qua một số ví dụ nâng cao để hiểu rõ hơn về khả năng của hàm upper():

Ví dụ 1: Kiểm tra chuỗi có phải là viết hoa hay không

text = "HELLO"
if text == text.upper():
    print("Chuỗi đã viết hoa")
else:
    print("Chuỗi không viết hoa")

Kết quả:

Chuỗi đã viết hoa

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm upper() để chuyển đổi chuỗi "HELLO" thành chữ hoa. Sau đó, chúng ta so sánh chuỗi gốc với chuỗi chuyển đổi thành chữ hoa bằng cách sử dụng toán tử so sánh "==". Nếu hai chuỗi này giống nhau, có nghĩa là chuỗi ban đầu đã viết hoa.

Ví dụ 2: Xóa khoảng trắng và chuyển đổi thành chữ hoa

text = "   hello world   "
result = text.strip().upper()
print(result)

Kết quả:

HELLO WORLD

Trong ví dụ này, mình sử dụng phương thức strip() để loại bỏ các khoảng trắng thừa ở đầu và cuối chuỗi. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm upper() để chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa. Kết quả trả về là chuỗi "HELLO WORLD".

Hàm upper() trong Python là một công cụ mạnh mẽ để chuyển đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi thành chữ hoa. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan và có thể áp dụng hàm upper() vào các dự án lập trình của mình.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top