INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String rjust() trong Python

Hàm rjust() là một công cụ hữu ích để căn lề phải của một chuỗi. Việc căn lề phải có thể giúp dữ liệu trông gọn gàng và dễ đọc hơn. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về cú pháp và cung cấp ví dụ minh họa cách sử dụng hàm rjust() trong Python.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm rjust() trong Python

Cú pháp của hàm rjust() như sau:

string.rjust(width, fillchar)

Trong đó:

  • string: Chuỗi mà chúng ta muốn căn lề phải.
  • width: Độ dài của chuỗi kết quả sau khi căn lề phải. Nếu độ dài này nhỏ hơn độ dài của chuỗi gốc, hàm rjust() sẽ trả về chuỗi gốc mà không thay đổi.
  • fillchar (tùy chọn): Ký tự được sử dụng để điền vào khoảng trắng bên trái chuỗi gốc. Mặc định là khoảng trắng.

Hàm rjust() sẽ trả về một chuỗi mới, trong đó chuỗi gốc được căn lề phải và điền đủ ký tự fillchar vào bên trái cho đến khi đạt được độ dài mong muốn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về cách sử dụng hàm rjust()

Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm rjust():

Ví dụ 1:

text = "Hello"
result = text.rjust(10)
print(result)

Kết quả:

     Hello

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello" có độ dài là 5. Hàm rjust() được sử dụng để căn lề phải của chuỗi và thêm khoảng trắng vào bên trái để đạt được độ dài mong muốn là 10. Kết quả trả về là chuỗi " Hello" (bao gồm 5 ký tự khoảng trắng).

Ví dụ 2:

text = "Python"
result = text.rjust(7, '-')
print(result)

Kết quả:

-Python

Trong ví dụ này, chuỗi "Python" có độ dài là 6. Hàm rjust() được sử dụng để căn lề phải của chuỗi và thêm ký tự "-" vào bên trái để đạt được độ dài mong muốn là 7. Kết quả trả về là chuỗi "-Python".

Ví dụ 3:

text = "Hello"
result = text.rjust(3)
print(result)

Kết quả:

Hello

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello" có độ dài là 5. Vì độ dài mong muốn là 3 nhỏ hơn độ dài của chuỗi gốc, hàm rjust() không làm thay đổi chuỗi và trả về chuỗi gốc không thay đổi.

Hàm rjust() trong Python là một công cụ hữu ích để căn lề phải của một chuỗi và điền ký tự fillchar vào bên trái để đạt được độ dài mong muốn. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm vững kiến thức cần thiết để áp dụng hàm rjust() vào các dự án lập trình của mình.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top