Home > Python > Python căn bản > Built-in Functions trong Python

Built-in Functions trong Python

Trong bài này mình sẽ tổng hợp những Build-in functions trong Python, đây là danh sách những hàm có sẵn trong Python mà bạn chỉ việc gọi ra để sử dụng.

Trong Python, Build-in functions có rất nhiều hàm khác nhau giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian trong việc giải quyết bài toán. Ví dụ với hàm Filter hoặc hàm Map, nếu không tạo ra hai hàm sẵn này thì rất khó trong việc xử lý danh sách List trong Python.

Dưới đây là danh sách những hàm build-in đó, mình sẽ giải thích chi tiết từ khái niệm, cú pháp, tham số truyền vào, và cuối cùng đó là những ví dụ minh họa trực quan nhất.

Danh sách bài viết
Hàm abs() trong Python: Tìm giá trị tuyệt đối của một số
Hàm all() trong Python: Kiểm tra danh sách True / False
Hàm loat() trong Python dùng để làm gì?
Hàm int() trong Python dùng để làm gì?
Hàm callable trong Python: Kiểm tra object có thể gọi

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP