Home > Python > Python căn bản > Bài tập Python: Thực hành tạo hàm trong Python

Bài tập Python: Thực hành tạo hàm trong Python

Trong bài này mình sẽ tổng hợp một số bài tập thực hành về hàm trong Python. Qua những bài tập tạo hàm này sẽ giúp bạn vững hơn trong việc phân chia module khi lập trình Python.

Nếu bạn đã từng học qua ngôn ngữ khác rồi thì có thể bỏ qua bài này. Nhưng nếu bạn là người mới tìm hiểu Python thì nên làm những bài tập này, nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc rèn luyện tư duy logic.

Sau này khi làm việc với lập trình hướng đối tượng (OOP) thì bạn phải hiểu về hàm trước, bởi vì trong OOP có khái niệm về phương thức (mothod) có cách sử dụng rất giống với hàm.

Danh sách bài viết
Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh
Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 - 1000
Viết hàm Python tìm giá trị lớn nhất trong 3 số
Viết hàm Lambda Python in ra thông tin sinh viên
Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP