INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết hàm Python tìm giá trị lớn nhất trong 3 số

Hãy viết một hàm Python dùng để tìm giá trị lớn nhất của ba số được nhập vào từ bàn phím, bạn có thể sử dụng hàm put để nhận dữ liệu từ người dùng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hàm tìm số lớn nhất này cũng khá đơn giản, nhưng qua đó cũng giúp bạn hiểu được cách khai báo hàm và truyền tham số vào hàm.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Tham khảo bài giải dưới đây.

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""
print("Bài tập Python dùng hàm tìm số lớn nhất trong ba số")

# Hàm tìm số lớn nhất
def find_max(a, b, c):
    max = a
    if max < b: max = b
    if max < c: max = c
    return max


# Chương trình chính
print("Nhập vào số thứ nhất: ")
a = float(input())

print("Nhập vào số thứ hai: ")
b = float(input())

print("Nhập vào số thứ ba: ")
c = float(input())


print("Số lớn nhất trong ba số ", a, " ", b, " ", c, " là ", find_max(a, b, c))

Giả sử mình nhập vào ba số 10, 12, 03 thì kết quả sẽ như hình sau:

tim so lon nhat JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Django Todo App trong Python

Django Todo App trong Python

Django Registration trong Python

Django Registration trong Python

Django Delete Form trong Python

Django Delete Form trong Python

Django Edit Form trong Python

Django Edit Form trong Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Model Django trong Python cho người mới

Model Django trong Python cho người mới

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Top