Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
python gif Python căn bản

Quảng cáo

Viết hàm Lambda Python in ra thông tin sinh viên

Trong bài tập này mục đích giúp bạn thực hành với hàm lambda trong Python.

Hãy viết chương trình in ra thông tin sinh viên với yêu cầu như sau.

  • Yêu cầu nhập tên trước
  • Sau đó nhập tuổi, in ra câu chào "tên + tuổi"
  • Sau đó nhập giới tính, in ra câu chào "tên + giới tính"
  • Cuối cùng nhập quốc tịch, in ra câu chào "tên + quốc tịch"

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài này khá đơn giản, bạn có thể sử dụng hàm thông thường cũng được, sử dụng hàm lambda trong Python cũng ok.

Tuy nhiên, vì yêu cầu của đề bài là dùng hàm lambda nên ta làm theo nó nhé. Bài giải như sau:

Quảng cáo

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""
print("Bài tập hàm lambda in ra thông tin sinh viên")

# hàm tạo sinh viên
def create_student(name):
    return lambda infor: name + " " + infor

# In ra thông tin sinh viên
print ("Hãy nhập tên sinh viên")
name = input()

# Khởi tạo sinh viên
student = create_student(name)

# In tuổi
print("Hãy nhập tuổi: ")
print(student(input()))

# In Giới tính
print("Hãy nhập Giới tính: ")
print(student(input()))

# In tuổi
print("Hãy nhập Quốc tịch: ")
print(student(input()))

Như bạn thấy, mình đã tạo ra một sinh viên bằng cách sử dụng hàm cha bên ngoài, sau đó gọi lần lượt hàm lambda function ở bên trong.

Kết quả mình nhập thông tin Cường, 20, Nam, Việt Nam thì nó sẽ hiển thị như sau:

lambda function python JPG

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top