INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 - 1000

Hãy sử dụng hàm trong Python để viết chương trình tính tổng các số nguyên tố trong phạm vi từ 0 đến 1000. Đây là bài tập giúp bạn thực hành với hàm Python để nâng cao kỹ năng của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này trong Python thì ta cần lưu ý một số điểm như sau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Về cách kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không thì mình đã có một bài tập kiểm tra số nguyên tố trong Python rồi, bạn chưa biết thì có thể quay lại để xem bài đó nhé.

Về ý tưởng thì mình sẽ viết một hàm check_SNT(), hàm này sẽ trả về True nếu một số là SNT, ngược lại trả về False.

Dùng vòng lặp để lặp từ 0 đến 1000, mỗi lần lặp sẽ sử dụng hàm check_SNT() để kiểm tra và tính tổng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải như sau:

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""
print("Bài tập Python dùng hàm tính tổng các SNT từ 0 - 1000")

def check_SNT(n):
  flag = True

  # Kiểm tra SNT
  if (n < 2):
    flag = False
  elif (n == 2):
    flag = True
  elif (n % 2 == 0):
    flag = False
  else:
    # Lặp qua các số lẻ nên bắt đầu từ 3 với bước nhảy là 2
    for i in range(3, n, 2):
      if (n % i == 0):
        flag = False

  return flag

# Chương trình chính
tong = 0

for i in range(0, 1001):
  if (check_SNT(i)):
    print(i)
    tong += i

print("Tính tổng tất cả các SNT là: ", tong)

Và đây là kết quả mình dùng hàm Python để in ra các số nguyên tố, cũng như tổng của chúng.

ket qua snt JPG

Như vậy qua bài này bạn đã biết cách sử dụng hàm cơ bản rồi đấy. Chúc bạn thành công!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top