INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 - 1000

Hãy sử dụng hàm trong Python để viết chương trình tính tổng các số nguyên tố trong phạm vi từ 0 đến 1000. Đây là bài tập giúp bạn thực hành với hàm Python để nâng cao kỹ năng của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này trong Python thì ta cần lưu ý một số điểm như sau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Về cách kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không thì mình đã có một bài tập kiểm tra số nguyên tố trong Python rồi, bạn chưa biết thì có thể quay lại để xem bài đó nhé.

Về ý tưởng thì mình sẽ viết một hàm check_SNT(), hàm này sẽ trả về True nếu một số là SNT, ngược lại trả về False.

Dùng vòng lặp để lặp từ 0 đến 1000, mỗi lần lặp sẽ sử dụng hàm check_SNT() để kiểm tra và tính tổng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải như sau:

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""
print("Bài tập Python dùng hàm tính tổng các SNT từ 0 - 1000")

def check_SNT(n):
  flag = True

  # Kiểm tra SNT
  if (n < 2):
    flag = False
  elif (n == 2):
    flag = True
  elif (n % 2 == 0):
    flag = False
  else:
    # Lặp qua các số lẻ nên bắt đầu từ 3 với bước nhảy là 2
    for i in range(3, n, 2):
      if (n % i == 0):
        flag = False

  return flag

# Chương trình chính
tong = 0

for i in range(0, 1001):
  if (check_SNT(i)):
    print(i)
    tong += i

print("Tính tổng tất cả các SNT là: ", tong)

Và đây là kết quả mình dùng hàm Python để in ra các số nguyên tố, cũng như tổng của chúng.

ket qua snt JPG

Như vậy qua bài này bạn đã biết cách sử dụng hàm cơ bản rồi đấy. Chúc bạn thành công!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Top