Home > Python > Python căn bản > Bài tập Python: Module / Object / Class

Bài tập Python: Module / Object / Class

Trong bài này chúng ta sẽ làm bài tập Python liên quan đến hướng đối tượng như: Thao tác với class, kế thừa, tạo ra những chương trình đơn giản có sử dụng class.

Qua những bài tập này sẽ giúp bạn nắm vững hơn về cách tạo class trong Python, cũng như những phương pháp tiếp cận kỹ thuật lập trình Python nâng cao.

Danh sách bài tập
Chương trình quản lý sinh viên với Module trong Python
Chương trình quản lý sinh viên bằng class trong Python

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP