INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Bài tập Python: Module / Object / Class

Trong bài này chúng ta sẽ làm bài tập Python liên quan đến hướng đối tượng như: Thao tác với class, kế thừa, tạo ra những chương trình đơn giản có sử dụng class.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Qua những bài tập này sẽ giúp bạn nắm vững hơn về cách tạo class trong Python, cũng như những phương pháp tiếp cận kỹ thuật lập trình Python nâng cao.

Danh sách bài tập

Cùng chuyên mục:

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Hàm String zfill() trong Python

Hàm String zfill() trong Python

Hàm String title() trong Python

Hàm String title() trong Python

Hàm String startswith() trong Python

Hàm String startswith() trong Python

Hàm String splitlines() trong Python

Hàm String splitlines() trong Python

Hàm String rsplit() trong Python

Hàm String rsplit() trong Python

Hàm String split() trong Python

Hàm String split() trong Python

Hàm String rindex() trong Python

Hàm String rindex() trong Python

Hàm String rfind() trong Python

Hàm String rfind() trong Python

Hàm String replace() trong Python

Hàm String replace() trong Python

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top