INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String lower() trong Python

Hàm lower() là một công cụ hữu ích để chuyển đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi thành chữ thường. Việc chuyển đổi chuỗi thành chữ thường có thể giúp chúng ta thao tác và so sánh dữ liệu dễ dàng hơn. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về cú pháp và cung cấp ví dụ minh họa cách sử dụng hàm lower() trong Python.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm lower() trong Python

Cú pháp của hàm lower() rất đơn giản:

string.lower()

Trong đó:

  • string: Chuỗi mà chúng ta muốn chuyển đổi thành chữ thường.

Hàm lower() sẽ trả về một chuỗi mới, trong đó tất cả các ký tự trong chuỗi gốc được chuyển đổi thành chữ thường.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về cách sử dụng hàm lower()

Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm lower():

Ví dụ 1:

text = "Hello World"
result = text.lower()
print(result)

Kết quả:

hello world

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello World" được chuyển đổi thành chữ thường bằng cách sử dụng hàm lower(). Kết quả trả về là chuỗi "hello world".

Ví dụ 2:

text = "PYTHON"
result = text.lower()
print(result)

Kết quả:

python

Trong ví dụ này, chuỗi "PYTHON" được chuyển đổi thành chữ thường bằng cách sử dụng hàm lower(). Kết quả trả về là chuỗi "python".

Ví dụ 3:

text = "HeLLo 123"
result = text.lower()
print(result)

Kết quả:

hello 123

Trong ví dụ này, chuỗi "HeLLo 123" được chuyển đổi thành chữ thường bằng cách sử dụng hàm lower(). Các ký tự chữ được chuyển thành chữ thường trong khi các ký tự số và ký tự không thay đổi. Kết quả trả về là chuỗi "hello 123".

Hàm lower() trong Python là một công cụ hữu ích để chuyển đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi thành chữ thường. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm vững kiến thức cần thiết để áp dụng hàm lower() vào các dự án lập trình của mình.

Cùng chuyên mục:

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Model Django trong Python cho người mới

Model Django trong Python cho người mới

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Top