INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số nguyên tố bằng Python

Hãy viết chương trình kiểm tra số nguyên tố bằng Python. Bạn chỉ cần viết chương trình ở mức cơ bản nhất trong Python và không cần phải tối ưu, bởi đã có bài viết thuật toán kiểm tra số nguyên tố khá chi tiết.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này thì bạn phải hiểu chút khái niệm SNT đã nhé: Số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dựa vào định nghĩa này ta rút ra được những tính chất sau: Số 2 là SNT chẵn duy nhất, bởi vì những số chẵn lớn hơn 2 luôn chia hết cho 1, 2 và chính nó.

Nếu một số thỏa 2 tính chất trên thì đó là số nguyên tố.

Dựa vào đây ta có thể phân tích toán như sau: Giả sử N là số cần kiểm tra.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 1. Kiểm tra nếu N bằng 2 thì là SNT => Break
 2. Nếu N <= 1 thì không phải SNT => Break
 3. Nếu N là số chẵn thì không phải SNT => Break
 4. Lặp qua các số lẻ từ 2 -> (N - 1), nếu tồn tại số nào mà N chia hết thì không phải là SNT, nếu không thì đó là SNT.

Bài giải viết bằng ngôn ngữ Python như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N lớn hơn 1: ")

# Lấy dữ liệu
n = int(input())
flag = True

# Kiểm tra SNT
if (n < 2):
  flag = False
elif (n == 2):
  flag = True
elif (n % 2 == 0):
  flag = False
else:
  # Lặp qua các số lẻ nên bắt đầu từ 3 với bước nhảy là 2
  for i in range(3, n, 2):
    if (n % i == 0):
      flag = False


# In kết quả
if flag == True:
  print(n, " là số nguyên tố")
else:
  print(n, " không phải là số nguyên tố")

Đây là kết quả khi mình nhập số nguyên tố 7 vào:

so nguyen to JPG

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top