Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
python gif Python căn bản

Quảng cáo

Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng Python

Trong bài này ta sẽ viết chương trình Python liệt kê tất cả các ước số của N với N được nhập vào từ bàn phím.

Ví dụ nhập vào số N = 12, thì kết quả sẽ trả về các số 1, 2, 3, 4 và 12.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Để giải bài này bằng ngôn ngữ Python thì ta thực hiện theo các bước sau.

B1. Yêu cầu nhập vào số N

Quảng cáo

B2: Sử dụng vòng lặp để lặp từ 1 đến N, nếu số nào mà N chia hết thì đó chính là ước. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết ước số để biết thêm khái niệm ước là gì nhé.

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N cần tìm ước: ")

n = int(input())
print("Danh sách các ước số của ", n, " là")
for i in range(1, n+1):
    if (n % i == 0):
        print(i, end=",")

kết quả khi mình nhập số 10 để tìm ước của nó.

bai tap tim uoc JPG

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Danh sách bài tập Python cơ bản

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top