INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n bằng Python

Sử dụng ngôn ngữ Python để giải bài toán tính tổng đơn giản sau:

Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n

Gợi ý: Với bài này thì bạn phải để ý phần công thức 1/2n nhé.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Gợi ý đã nói rất rõ, ta sẽ áp dụng công thức 1/2n để giải cho bài toán này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN
# Bài tập Python: Tính s(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n bằng python
# Link tài liệu: https://freetuts.net/ref/tinh-s-n-+-+-12-n-bang-python-397.html

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

tong = 0
n = 0

print("Hãy nhập vào số n: ")
n = int(input())

for i in range(1, n + 1) :
    tong += 1 / (2 * i)

print("Tổng số là: ", tong)

Kết quả nhập vào số 10.

ket qua nhap vao so 10 JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Mối quan hệ One-to-One trong Django ORM với Python

Mối quan hệ One-to-One trong Django ORM với Python

Django ORM trong Python

Django ORM trong Python

Django DetailView trong Python

Django DetailView trong Python

Django ListView trong Python

Django ListView trong Python

Django Todo App trong Python

Django Todo App trong Python

Django Registration trong Python

Django Registration trong Python

Django Delete Form trong Python

Django Delete Form trong Python

Django Edit Form trong Python

Django Edit Form trong Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Model Django trong Python cho người mới

Model Django trong Python cho người mới

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Top