INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số bằng Python

Hãy viết chương trình tìm ước số lẻ lớn nhất của một số bằng ngôn ngữ Python. Ví dụ ta nhập số 50 thì ước số lẻ lớn nhất của nó sẽ là 25, nhập số 51 thì ước số lẻ lớn nhất là 51.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này trong Python thì ta thực hiện theo các bước như sau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bước 1: Yêu cầu người dùng nhập vào số N bằng hàm input.

Bước 2: Lặp từ N trở về 1, số lẻ đầu tiên chia hết cho N chính là kết quả cần tìm.

Thực ra bạn cũng có thể lặp từ 1 đến N, tuy nhiên như vậy sẽ không tối ưu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N: ")

n = int(input())
result = 0

for i in range(n+1, 1, -1):
    if (n % i == 0 and i % 2 != 0):
        result = i
        break


print("Ước số lẻ lớn nhất của ", n, " là: ", result)

Kết quả khi bạn nhập vào số 50 thì kết quả sẽ in ra số 25, vì 25 là ươc số lẻ lớn nhất của 50:

ket qua bai tap 3 JPG

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Các sequence trong Python

Các sequence trong Python

Monkey Patching trong Python

Monkey Patching trong Python

Decorator Class trong Python

Decorator Class trong Python

Decorator với tham số trong Python

Decorator với tham số trong Python

Tìm hiểu về Decorator trong Python

Tìm hiểu về Decorator trong Python

Top