INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số chính phương bằng Python

Hãy viết chương trình kiểm tra số chính phương bằng Python, qua bài này sẽ giúp bạn hiểu được số chính phương là gì, cũng như thuật toán để kiểm tra số chính phương bằng Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn phải hiểu một chút khái niệm về số chính phương đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số chính phương là số có giá trị bằng tổng bình phương của một số nguyên nào đó. Ví dụ số 4 là số chính phương vì nó 4 = 2^2.

Để giải bài này thì bạn chỉ cần kiểm tra trong phạm vi từ 1 đến N xem có số nào bình phương lên sẽ bằng N hay không. Nếu có thì N là số chính phương, ngược lại thì không phải.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp Python để giải bài này như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N lớn hơn 0: ")

n = int(input())
check = False

for i in range(1, n + 1 ):
  if (i**2 == n):
    check = True
    break

if (check == True):
  print(n, " là số chính phương")
else:
  print(n, " không phải là số chính phương")

Kết quả khi mình nhập số 4 như sau:

so chinh phuong JPG

Nhận xét: Thực ra với bài này ta không cần phải lặp từ 1 đến N mà chỉ cần lặp từ 1 đến (N/2 + 1), bởi vì thực tế những số lớn hơn (N/2 + 1) bình phương lên sẽ luôn luôn lớn hơn N.

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top