INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số chính phương bằng Python

Hãy viết chương trình kiểm tra số chính phương bằng Python, qua bài này sẽ giúp bạn hiểu được số chính phương là gì, cũng như thuật toán để kiểm tra số chính phương bằng Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn phải hiểu một chút khái niệm về số chính phương đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số chính phương là số có giá trị bằng tổng bình phương của một số nguyên nào đó. Ví dụ số 4 là số chính phương vì nó 4 = 2^2.

Để giải bài này thì bạn chỉ cần kiểm tra trong phạm vi từ 1 đến N xem có số nào bình phương lên sẽ bằng N hay không. Nếu có thì N là số chính phương, ngược lại thì không phải.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp Python để giải bài này như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N lớn hơn 0: ")

n = int(input())
check = False

for i in range(1, n + 1 ):
  if (i**2 == n):
    check = True
    break

if (check == True):
  print(n, " là số chính phương")
else:
  print(n, " không phải là số chính phương")

Kết quả khi mình nhập số 4 như sau:

so chinh phuong JPG

Nhận xét: Thực ra với bài này ta không cần phải lặp từ 1 đến N mà chỉ cần lặp từ 1 đến (N/2 + 1), bởi vì thực tế những số lớn hơn (N/2 + 1) bình phương lên sẽ luôn luôn lớn hơn N.

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top