INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số chính phương bằng Python

Hãy viết chương trình kiểm tra số chính phương bằng Python, qua bài này sẽ giúp bạn hiểu được số chính phương là gì, cũng như thuật toán để kiểm tra số chính phương bằng Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn phải hiểu một chút khái niệm về số chính phương đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số chính phương là số có giá trị bằng tổng bình phương của một số nguyên nào đó. Ví dụ số 4 là số chính phương vì nó 4 = 2^2.

Để giải bài này thì bạn chỉ cần kiểm tra trong phạm vi từ 1 đến N xem có số nào bình phương lên sẽ bằng N hay không. Nếu có thì N là số chính phương, ngược lại thì không phải.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp Python để giải bài này như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N lớn hơn 0: ")

n = int(input())
check = False

for i in range(1, n + 1 ):
  if (i**2 == n):
    check = True
    break

if (check == True):
  print(n, " là số chính phương")
else:
  print(n, " không phải là số chính phương")

Kết quả khi mình nhập số 4 như sau:

so chinh phuong JPG

Nhận xét: Thực ra với bài này ta không cần phải lặp từ 1 đến N mà chỉ cần lặp từ 1 đến (N/2 + 1), bởi vì thực tế những số lớn hơn (N/2 + 1) bình phương lên sẽ luôn luôn lớn hơn N.

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Top